اطلاعیه بسیار مهم * قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی مهر ۹۸ *

  • متن اطلاعیه
  • لیست شماره ۱
  • لیست شماره ۲
  • لیست شماره ۳
  • لیست شماره ۴

به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی حرفه ای وروودی مهر ۹۸ که نواقص پرونده آنان در یکی از لیست های فوق موجود می باشد می رساند:
جهت رفع نواقص مشخص شده، تا پایان آبان ماه ۹۸ در ساعت اداری به واحد بایگانی مستقر در طبقه همکف ( جناب آقای کمالی) مراجعه نمایند.
لازم به ذکر است در صورت عدم تکمیل پرونده دانشجویی و وجود نقص در پرونده، علاوه بر ممنوعیت شرکت در آزمون پایان ترم، امکان استفاده از خدمات آموزشی و اداری اعم از : صدور گواهی اشتغال به تحصیل، دریافت کارت دانشجویی و مکاتبات اداری آموزشی میسر نخواهد بود.
لازم به ذکر است امکان جستجوی نام خانوادگی و کدملی در لیستها نیز وجود دارد.

نام ونام خانوادگیگرایش رشته تحصیلی کد ملی نواقص پرونده
اسحاق جوانمردارشاد در امور کیفری۲۶۶۹۹۱۱۶۱۷گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
اسماعیل وارسته بهدانیحقوق ثبتی۶۵۳۹۹۰۶۹۳۵تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
اصغر نژادعلیارشاد در امور مدنی۲۷۲۲۴۱۳۲۰۵ده قطعه عکس۴*۳ -تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
المیرا رستمیارشاد در امور کیفری۲۵۸۱۲۸۵۴۲۷گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی-پوشه ثبت نام کارشناسی
الناز صاحبیارشاد در امور مدنی۶۵۳۰۰۳۷۹۲۶گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
الهه محمدی رهبرحقوق ثبتی۲۶۴۰۱۷۲۲۶۳گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
امیر حسین نویدیحقوق ثبتی۲۷۱۰۳۱۸۶۸۷ده قطعه عکس۴*۳ -تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
ایمان قنبریارشاد در امور کیفری۲۷۲۲۵۹۶۰۵۹ده قطعه عکس۴*۳ -تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
جواد محمدی پورحقوق ثبتی۲۶۴۹۹۷۱۸۰۰گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
حانیه انصارارشاد در امور کیفری۲۵۸۱۱۰۴۴۹۱گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
حسن عزیزی لردحقوق ثبتی۵۱۶۵۷۳۱۹۸۸چهار قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
حسین افلاکیارشاد در امور کیفری۲۷۳۸۶۰۴۱۷۱تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
حمید رضا رمزی چماچائیحقوق ثبتی۲۵۹۳۳۴۰۷۹۷تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
حمید کاظمیحقوق ثبتی۲۵۹۴۸۶۶۴۲۳گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
حمید محمدیحقوق ثبتی۲۵۹۴۴۰۲۰۵۲ده قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
حمیده فرجیارشاد در امور مدنی۶۳۳۹۵۶۵۶۸۲گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
خیرالنسا جمائیلی صیادحقوق ثبتی۲۶۴۰۰۶۹۸۳گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
داود مومنحقوق ثبتی۲۶۵۹۵۱۷۲۹۰ده قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
رادمان کریمائیحقوق ثبتی۳۱۱۹۹۸۴۵۳سه قطعه عکس۴*۳-گواهی موقت یا اصل مدرک کاردانی- تاییدیه تحصیلی مدرک کاردانی
رضا شانه چیانحقوق ثبتی۲۵۹۳۷۷۶۷۷۳گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
رضا کنگاور رضاییحقوق ثبتی۲۵۹۴۵۶۷۳۷۱گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
روح الله پور علیحقوق ثبتی۲۵۹۰۴۱۸۱۸۵ده قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
ریحانه بایرام زادهارشاد در امور کیفری۲۵۸۱۲۵۵۹۲۷گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
زهرا سلیمانیحقوق ثبتی۲۵۸۰۹۵۲۷۰۵چهارقطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
زهرا غلامیارشاد در امور مدنی۳۲۵۱۴۰۵۲۴۱ده قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
زهرا فروتن مبارک آبادیارشاد در امور مدنی۲۵۹۵۲۵۴۹۲۸گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
زینب عباس زادهحقوق ثبتی۱۶۱۰۳۵۲۵۴۸ده قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
زینب یحیی پورحقوق ثبتی۲۷۲۲۴۳۴۳۰۱گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
سارا جورکشارشاد در امور کیفری۲۵۸۰۶۴۴۹۳۸سه قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
سارا محمدی زادهارشاد در امور کیفری۲۵۸۱۱۴۷۶۹۵گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
ساینا کشوریحقوق ثبتی۲۶۴۹۸۵۹۹۴۶گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
سجادرضائیحقوق ثبتی۲۷۰۰۰۴۸۴۶۶گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
سحرخوشنودحقوق ثبتی۲۵۹۵۱۳۵۴۳۰پنج قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی - پوشه ثبت نام کارشناسی
سعید صدیقیحقوق ثبتی۲۵۸۰۵۰۶۲۷۶گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
نام ونام خانوادگیگرایش رشته تحصیلی کد ملی نواقص پرونده
سعیده حامد بستیارشاد در امور کیفری۲۵۸۰۷۱۱۹۰۲گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
سکینه نعیمیارشاد در امور مدنی۳۸۷۱۳۳۱۸۳۱ده قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
سمیه نبی زادهارشاد در امور کیفری۲۶۴۹۷۹۶۷۲۳گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی- پوشه ثبت نام کارشناسی
سید احد حسینی باغیحقوق ثبتی۲۵۸۰۲۴۱۵۰۷ده قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
سید احمد حسینیحقوق ثبتی۲۶۶۸۱۱۱۳۴۱گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
سید بتول ساداتیحقوق ثبتی۵۱۶۹۹۴۹۱۸۹ده قطعه عکس۴*۳-گواهی موقت یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیلی مدرک کاردانی
سید رضا بروشکحقوق ثبتی۲۵۸۰۳۸۵۳۹۸شش قطعه عکس۴*۳ -تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
سید روح اله خوشحالحقوق ثبتی۲۷۲۱۵۵۶۷۲۱ده قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
سید زهرا باقرزادهحقوق ثبتی۲۶۴۹۲۳۳۷۸۸گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
سید زهرا هاشمیحقوق ثبتی۲۵۸۰۱۲۹۰۴۹ده قطعه عکس۴*۳-گواهی موقت یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیلی مدرک کاردانی
سید سعیده عاشوریحقوق ثبتی۲۵۸۱۰۶۲۴۰۱گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
سید عباس رضویحقوق ثبتی۲۶۹۱۵۸۹۴۲۰پنج قطعه عکس۴*۳-اصل گواهی موقت یا اصل کاردانی - تاییدیه تحصیلی کاردانی
سید عدالت میرزادهحقوق ثبتی۱۶۲۰۰۷۴۳۱۱تاییدیه تحصیلی مدرک کاردانی
سید ماکان حسینیحقوق ثبتی۲۵۸۱۱۱۳۱۱۱گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
سید منیژه شعبانیارشاد در امور کیفری۳۵۰۱۱۳۹۰۴۷ده قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
سیده انیس جعفریارشاد در امور مدنی۱۷۴۲۲۹۶۹۷۱تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
سیده زهره ضراییارشاد در امور کیفری۴۹۰۰۱۰۵۲۸۷تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی-کپی کارت ملی سه سری
سیده مریم قاسمزادهارشاد در امور مدنی۵۶۹۰۰۸۲۹۶۱تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
سیدهاتف جلیلیحقوق ثبتی۴۴۰۳۰۹۹۱۳شش قطعه عکس۴*۳ -تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
شادی گیگاسریارشاد در امور مدنی۹۴۰۷۵۴۲۷۴گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
شاهد عاشوریحقوق ثبتی۲۵۹۴۴۲۸۰۳۵گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
شاهین نوروزادهحقوق ثبتی۲۶۲۰۰۳۹۹۴۰تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
طه غلام حضرت حجتارشاد در امور کیفری۰ ۳۷۰۶۱۸۹۶تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
طیبه مهدی زادهارشاد در امور مدنی۲۶۶۸۳۳۹۰۸۱چهار قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
عارف بابائی زاده کسبخیحقوق ثبتی۰۰ ۱۵۳۶۰۷۱۷ده قطعه عکس۴*۳ -تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
عاطفه سادات طیبیحقوق ثبتی۲۶۷۷۶۹۶۳۳۹پنج قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
عبدالرضا قمیارشاد در امور کیفری۲۵۹۶۷۸۰۴۲گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
علی واحدی کلاچاهیحقوق ثبتی۵۱۸۹۵۸۳۲۸۷تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی -کپی شناسنامه وکارت ملی و کارت پایان خدمت سه سری
علیرضا رفاهتیحقوق ثبتی۲۵۸۰۷۸۹۵۹۶گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
فاطمه اکبریارشاد در امور مدنی۲۶۶۹۸۷۹۰۶۳گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
فاطمه بلوکیحقوق ثبتی۵۱۸۹۳۹۳۲۵گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
فائزه فعالحقوق ثبتی۲۵۸۱۲۴۹۴۳۹سه قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
فرخنده نقی زادهحقوق ثبتی۲۷۳۰۰۹۱۰۹۲چهار قطعه عکس۴*۳ -تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
فرزانه صفریارشاد در امور مدنی۲۶۶۹۳۰۹۵۵۰ده قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی -پوشه ثبت نام کارشناسی
نام ونام خانوادگیگرایش رشته تحصیلی کد ملی نواقص پرونده
فرشته قمریحقوق ثبتی۲۶۴۹۴۱۱۰۹۰گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
کامیز جان مندحقوق ثبتی۰۰ ۷۸۱۸۳۰۰۶گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی- تاییدیه تحصیلی کاردانی
کبری محمدفرصت سریحقوق ثبتی۲۵۹۵۲۹۲۲۵۰گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
مائده نصراله زادهحقوق ثبتی۲۵۸۱۲۵۹۸۰۹گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
مبین زر جوانیحقوق ثبتی۲۶۴۰۲۱۷۶۲۳گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
محدثه شمسیحقوق ثبتی۲۶۴۰۲۳۱۰۹۱چهار قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
محمد باقر نیکونامحقوق ثبتی۴۳۲۲۷۵۹۸۰۷نه قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
محمد باقر نیکونامحقوق ثبتی۴۳۲۲۷۵۹۸۰۷ده قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
محمد پور رمضانارشاد در امور کیفری۲۵۸۰۰۸۴۶۷۳ده قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی- پوشه ثبت نام کارشناسی
محمد حسین کاظمیارشاد در امور کیفری۲۶۲۰۱۸۴۰۱۰گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی- پوشه ثبت نام کارشناسی
محمد دیانتیارشاد در امور مدنی۲۵۹۳۳۵۶۹۶۰دو قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-پوشه ثبت نام کارشناسی
محمد ضیافت دوستحقوق ثبتی۲۵۹۵۷۱۲۶۹۸ده قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
محمد فلاحارشاد در امور کیفری۲۵۹۲۸۱۶۴۸۸تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
محمدرضا علی نیاحقوق ثبتی۲۷۳۹۸۸۶۲۴۱گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
محمدرضا کاظمیحقوق ثبتی۲۵۹۱۱۶۳۸۷۱گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
محمدرضا کاظمی شالکوهیحقوق ثبتی۲۵۹۱۱۶۳۸۷۱گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
مرتضی رستمیارشاد در امور کیفری۲۶۵۹۸۲۶۶۵۱تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
مریم سرابیحقوق ثبتی۲۵۸۰۳۷۵۱۷۱گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
معصوم حسین پورارشاد در امور کیفری۲۵۸۰۲۸۸۱۸۱گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
معصومه عباسیارشاد در امور مدنی۲۶۶۸۲۹۲۵۱۴تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی-کپی شناسنامه وکارت ملی سه سری
منصوره فتاحیارشاد در امور مدنی۲۶۶۸۱۵۵۸۷۸تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی- کپی شناسنامه یک سری
مهدی حاجتیحقوق ثبتی۲۶۷۹۶۱۴۴۰۲تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
مهدی حقگویارشاد در امور مدنی۶۵۳۰۰۹۴۰۷۵تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
مهدی روحی پورحقوق ثبتی۲۷۰۹۸۱۴۵۸۷گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
مهدی طهمورسیحقوق ثبتی۰۳۲۲ ۷۵۴۷۲۰گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
مهدی نجفیحقوق ثبتی۱۴۶۶۳۳۹۸۸۸گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
مهدیه شریفیحقوق ثبتی۰۰ ۷۰۰۵۳۱۷۰هفت قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
مونا مرادی پورحقوق ثبتی۸۲۱۱۹۰۶۶ده قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
میلاد پور موسیحقوق ثبتی۲۵۸۰۲۲۸۳۰۶ده قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی- کپی شناسنامه وکارت ملی و کارت پایان خدمت سه سری - پوشه ثبت نام کارشناسی
میلاد ملایم رفتارارشاد در امور مدنی۰۰ ۶۸۵۸۴۹۸۹ده قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
نسین شاکری دیز حقوق ثبتی۱۶۳۰۲۷۳۷۹۱چهار قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
نیلوفر حاجتیحقوق ثبتی۲۶۵۹۹۲۳۷۵۲تاییدیه تحصیلی مدرک کاردانی
نیوشا مال جوحقوق ثبتی۲۵۸۰۱۷۳۹۸۶ اصل و کپی کارت ملی -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
وحیدجلیلیحقوق ثبتی۰ ۳۲۳۲۶۸۹۲۷نه قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
نام ونام خانوادگیگرایش رشته تحصیلی کد ملی نواقص پرونده
وهاب احمدیحقوق ثبتی۵۱۶۹۹۰۳۹۵۲تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی- پوشه ثبت نام کارشناسی
یاسمن بیاتحقوق ثبتی۲۶۴۰۲۲۴۱۱۵گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
یعقوب احمدیحقوق ثبتی۶۳۰۹۲۸۵۳۰۰گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی