کلاس جبرانی درس حقوق بین الملل خصوصی۲-مدرس محترم نسترن شکوهی راد

 

اطلاعات برگزاری کلاس جبرانی
کد گروه درسی ۹۷۲۳۰۸ نام درس حقوق بین الملل خصوصی۲
نام و نام خانوادگی مدرس نسترن شکوهی راد
روز و ساعت کلاس جبرانی پنجشنبه- ۹۸/۰۳/۰۹-

ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۴:۳۰

کلاس ۱۰۶

بنا بر اعلام مدرس محترم، با توجه به اینکه دانشجویان گروه درسی فوق، در کلاس اصلی روز دوشنبه مورخ ۲۳ اردیبهشت ۹۷ حضور نداشته اند لذا در صورت غیبت در کلاس جبرانی فوق، حذف آموزشی خواهند شد و نمره پایانی آنان صفر منظور می گردد.