تاریخ و ساعت برگزاری کلاس جبرانی درس حقوق جزای اختصاصی۱ – استاد : فریدون حسن پور

 

اطلاعات برگزاری کلاس جبرانی
کد گروه درسی ۹۷۲۳۲۰
نام درس حقوق جزای اختصاصی۱
نام و نام خانوادگی مدرس فریدون حسن پور
روز و ساعت کلاس جبرانی پنجشنبه- ۹۸/۰۳/۰۲-

ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰

کلاس ۱۰۳