مسعود رنجبر شولمی

اطلاعیه بسیار مهم * قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی مهر ۹۸ *

  • متن اطلاعیه
  • لیست شماره ۱
  • لیست شماره ۲

به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کاردانی حرفه ای وروودی مهر ۹۸ که نواقص پرونده آنان در لیست شماره یک یا لیست شماره ۲ موجود می باشد می رساند:
جهت رفع نواقص مشخص شده، تا پایان آبان ماه ۹۸ در ساعت اداری به واحد بایگانی مستقر در طبقه همکف ( جناب آقای کمالی) مراجعه نمایند.
لازم به ذکر است در صورت عدم تکمیل پرونده دانشجویی و وجود نقص در پرونده، علاوه بر ممنوعیت شرکت در آزمون پایان ترم، امکان استفاده از خدمات آموزشی و اداری اعم از : صدور گواهی اشتغال به تحصیل، دریافت کارت دانشجویی و مکاتبات اداری آموزشی میسر نخواهد بود.
لازم به ذکر است امکان جستجوی نام خانوادگی و کدملی در لیستها نیز وجود دارد.

نام ونام خانوادگیکد ملی نواقص پرونده
ابراهیم مددی۲۶۷۹۷۷۵۵۹۷چهار قطعه عکس ۴*۳- تاییدیه تحصیلی
اکرم رستمی۶۳۰۰۰۳۸۷۱۸ چهار قطعه عکس ۴*۳- تاییدیه تحصیلی دیپلم
امیر لطفی۲۵۹۳۹۳۵۴۳۱تاییدیه تحصیلی دیپلم
امیر محمد قربان پور۵۶۹۰۰۹۳۷۷۷ده قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم
امیرحسین توکلی۰۰ ۲۲۷۰۵۶۸۶اصل مدرک دیپلم
امیرحسین شریفی۲۶۵۰۲۵۱۶۲۱ کپی شناسنامه سه سری- تاییدیه تحصیلی دیپلم
امین ملائی کوهی۵۱۸۹۳۶۵۳۳۶ده قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم-تاییدیه تحصیلی- کپی شناسنامه و کارت ملی ۳ سری
آرش حق بین۲۵۸۰۳۲۸۹۱۲ده قطعه عکس۴*۳
بهرام محالی۲۵۹۲۴۰۷۰۶۵ده قطعه عکس۴*۳- تاییدیه تحصیلی مدرک دیپلم
جمال نعمتی۲۵۹۵۳۷۶۸۵۳اصل مدرک دیپلم - تاییدیه تحصیلی دیپلم
حامد امینی۲۶۶۰۱۹۷۳۵۰هشت قطعه عکس۴*۳ - تاییدیه تحصیلی مدرک دیپلم
حانیه زرخشک۲۵۸۰۶۹۷۱۱۱ده قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم - تاییدیه تحصیلی دیپلم
حدیث فرحی۲۵۸۱۳۷۵۹۱۴اصل مدرک دیپلم
حدیثه امانی۲۶۶۰۰۸۱۲۵۵شش قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم - تاییدیه تحصیلی دیپلم
حسین بشاش۲۶۶۰۲۲۹۱۱۲کپی کارت پایان خدمت - تاییدیه تحصیلی دیپلم
داود سبحانی۰۰۵۵۲۹۷۵۸۷ده قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم-تاییدیه تحصیلی دیپلم-کپی کارت ملی و شناسنامه و کارت پایان خدمت سه سری
زهرا شعبان پور۵۱۸۰۱۵۲۴۶۱چهار قطعه عکس ۴*۳
زهرا مصلح قاضیانی۶۵۳۰۰۲۱۶۶۳ده قطعه عکس ۴*۳ - تاییدیه تحصیلی دیپلم
زهرا موفقی چولابی۲۵۸۱۲۱۶۶۲۱تاییدیه تحصیلی دیپلم
زهرا میرزائی۵۶۹۰۰۹۳۶۸۸اصل مدرک دیپلم-تاییدیه تحصیلی دیپلم
زینب زبده۲۵۹۰۸۴۴۷۳۵پنج قطعه عکس ۴*۳- تاییدیه تحصیلی مدرک دیپلم-کپی صفحه آخر شناسنامه
سارای نوبری۵۱۹۰۲۳۹۶۱۶تاییدیه تحصیلی دیپلم
سبحان اسمعیل زاده۲۵۸۱۲۷۷۵۴۸ده قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم-تاییدیه تحصیلی دیپلم
سید مجتبی آزادی۲۶۷۹۱۶۸۵۶۹تاییدیه تحصیلی دیپلم
سید مریم میر محمدی خسمخی۵۶۹۰۰۶۸۸۹۶ تاییدیه تحصیلی دیپلم
سیده نرگس قاسمی طبالوندانی۵۱۸۰۱۶۴۶۳۱اصل مدرک دیپلم- تاییدیه تحصیلی دیپلم
سیمین حبیبی کینجاه۲۵۹۵۹۲۸۴۳۰شش قطعه عکس ۴*۳
صابر محمدی۲۵۸۱۳۶۹۸۳۳اصل مدرک دیپلم
عاطفه اسماعیلی خنفچه۲۵۸۰۴۹۶۵۳۱یک قطعه عکس۴*۳
علی غمگسار۲۵۹۴۵۰۵۵۵۲تاییدیه تحصیلی دیپلم
علی مبرهن۲۵۸۱۲۳۵۶۴۰اصل مدرک دیپلم- تاییدیه تحصیلی مدرک دیپلم
علیرضا برمر۲۵۹۳۳۶۴۰۳۳اصل مدرک دیپلم
غلامرضا هرمزی گله پردسر۲۵۸۱۲۸۷۵۹۴اصل مدرک دیپلم
نام ونام خانوادگیکد ملی نواقص پرونده
فاطمه صابری۲۵۸۰۱۵۱۹۶۶دو قطعه عکس ۴*۳
فاطمه مودب نیا۲۵۹۳۸۴۷۵۹۱تاییدیه تحصیلی دیپلم
مالک سهرابی۵۷۰۹۹۲۰۳۶۳اصل مدرک دیپلم
محسن مهری خطبه سرا۲۶۳۱۶۸۷۳۶۱تاییدیه تحصیلی دیپلم
محمد باقرزاده۲۵۹۰۸۴۰۰۹۱۸سه قطعه عکس ۴*۳
محمدرسول اپرام۲۶۶۰۲۹۵۶۰۳پنج قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم-تاییدیه تحصیلی
محمدرضاملکی نژاد خیمه سری۲۵۸۱۳۰۹۸۳۰اصل مدرک دیپلم- تاییدیه تحصیلی دیپلم
مرضیه علیزاده لچه گورابی۲۵۸۰۱۸۱۵۲۰تاییدیه تحصیلی دیپلم
مریم خانبابائی۰ ۳۱۱۸۷۹۶۴۰یک قطعه عکس ۴*۳ - تاییدیه تحصیلی دیپلم
مریم دولت پناه شالمائی۰۰ ۸۴۴۰۸۵۳۷تاییدیه تحصیلی دیپلم
مهدی ریاحینی کماچالی۲۷۳۹۲۳۶۴۲۵شش قطعه عکس - اصل مدرک دیپلم-تاییدیه تحصیلی دیپلم
مهدی سعیدی تسیه۲۵۸۰۰۳۶۵۳۶ده قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم-تاییدیه تحصیلی
مهکامه خردمند۲۵۸۱۱۹۸۴۱۹ده قطعه عکس ۴*۳ - تاییدیه تحصیلی دیپلم
میثم جوان پرست۲۵۸۰۱۸۹۰۶۸اصل مدرک دیپلم- تاییدیه تحصیلی دیپلم
میلاد دنیادوست۲۶۶۹۹۲۹۳۸۹شش قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم - تاییدیه تحصیلی دیپلم
میلاد هادی شگفتی۲۵۹۴۵۷۲۵۱۹تاییدیه تحصیلی دیپلم
مینا فرحناک فر۲۴۴۹۲۴۳۶۷۸پنج قطعه عکس ۴*۳- تاییدیه تحصیلی مدرک دیپلم
هدایت رضوانی۵۱۶۹۹۴۹۸۷۱تاییدیه تحصیلی دیپلم
وحید صالحی۲۵۹۵۷۱۸۸۸۶اصل مدرک دیپلم- تاییدیه تحصیلی مدرک دیپلم
یاسر آقایی پیرکوهی۰۰ ۱۴۳۴۶۳۴۶ده قطعه عکس - تاییدیه تحصیلی مدرک دیپلم
یاسمن همتی۲۵۹۵۷۴۴۵۷۷پنج قطعه عکس ۴*۳
یوسف صفرپور۲۷۳۹۶۰۵۵۳۶اصل مدرک دیپلم- تاییدیه تحصیلی دیپلم

نام نویسی جهت شرکت در انتخابات انجمن ورزشی دانشجویی

به اطلاع دانشجویان محترم میرساند، جهت نام نویسی در انتخابات انجمن ورزشی دانشجویی مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری استان گیلان، میبایست از روز شنبه مورخ ۱۸‏ ‌آبان ‌۱۳۹۸ لغایت چهارشنبه مورخ ۲۲‌ آبان ‌۱۳۹۸، در ساعت اداری به واحد بایگانی (جناب آقای کمالی) مراجعه نمایند.

 

لازم بذکر است داوطلبین میبایست شرایط ذیل را دارا باشند:

۱- نداشتن حکم قطعی کمیته های انضباطی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در زمینه های آموزشی و اخلاقی.
۲- جهت کاندید شدن اعضای شورای انجمن ورزشی، اولویت با دانشجویانی است که دارای تبحر و تجربه در یکی از رشته های ورزشی یا دارای
گواهی کسب مقام یا مربیگری در یکی از رشته های ورزشی در سطح شهرستان به بالا هستند.
۳- دانشجویان نیمسال آخر سال تحصیلی، نمی توانند نامزد عضویت در شورای انجمن باشند.
۴- در صورت وجود دانشجوی ایثارگر ورزشکار در مراکز آموزشی؛ این دسته از دانشجویان می توانند نامزد عضویت در شورای انجمن باشند.
تبصره: کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل با توجه به علایق ورزشی خود می توانند عضو (عادی) انجمن ورزشی مرکز آموزشی شوند.

 

نحوه و زمان برگزاری انتخابات و اسامی کاندیداهای مورد تایید، متعاقبا از همین طریق اعلام می گردد.

نام نویسی جهت شرکت در انتخابات شورای تعامل دانشجویی

به اطلاع دانشجویان محترم میرساند، جهت نام نویسی در انتخابات شورای تعامل دانشجویی مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری استان گیلان، میبایست از روز شنبه مورخ ۱۸‏ ‌آبان ‌۱۳۹۸ لغایت چهارشنبه مورخ ۲۲‌ آبان ‌۱۳۹۸، در ساعت اداری به واحد فرهنگی (سرکار خانم رمضانی) مراجعه نمایند.

 

لازم بذکر است داوطلبین میبایست شرایط ذیل را دارا باشند:

۱- حداقل یک ترم تحصیلی یا یک پودمان را با موفقیت در مرکز آموزشی سپری کرده باشند و سابقه مشروطی در پرونده تحصیلی نداشته باشند.

۲- نداشتن حکم قطعی انضباطی که منجر به توبیخ کتبی یا محرومیت از تحصیل به مدت حداقل یک نیمسال تحصیلی شده باشد.

۳- حداقل یک ترم تحصیلی یا یک پودمان به تاریخ فراغت از تحصیل وی باقی مانده باشد.

تبصره: شرط ۲ باید در طول عضویت جاری باشد.

 

نحوه و زمان برگزاری انتخابات و اسامی کاندیداهای مورد تایید، متعاقبا از همین طریق اعلام می گردد.

نام نویسی جهت شرکت در انتخابات شورای مدیریت انجمن علمی

به اطلاع دانشجویان محترم میرساند، جهت نام نویسی در انتخابات شورای مدیریت انجمن علمی مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری استان گیلان، میبایست از روز شنبه مورخ ۱۸‏ ‌آبان ‌۱۳۹۸ لغایت چهارشنبه مورخ ۲۲‌ آبان ‌۱۳۹۸، در ساعت اداری به واحد فرهنگی (سرکار خانم رمضانی) مراجعه نمایند.

لازم بذکر است داوطلبین میبایست شرایط ذیل را دارا باشند:

شرایط عمومی:

۱- اشتغال به تحصیل در رشته حقوق

۲- عدم عضویت در شورای مرکزی دیگر تشکل های دانشجویی اعم از صنفی، سیاسی، ورزشی و فرهنگی

۳- عدم حکم انضباطی و محکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا بالاتر

۴- گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی

تبصره: اعضای شورای مرکزی دیگر تشکل ها در صورت استعفا یک ماه قبل از برگزاری انتخابات می‏ توانند داوطلب عضویت در شورای مدیریت انجمن علمی شوند.

شرایط اختصاصی:

***معدل نیمسال گذشته داوطلب کمتر از ۱۶ نباشد.***

 

نحوه و زمان برگزاری انتخابات و اسامی کاندیداهای مورد تایید، متعاقبا از همین طریق اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان ورودی مهر ۹۸ (مقاطع کاردانی و کارشناسی)

به اطلاع دانشجویان کاردانی و کارشناسی ورودی مهر۹۸ میرساند، از ۲۸ مهر ۱۳۹۸ لغایت ۸ آبان ۱۳۹۸ میبایست جهت تکمیل فرم نظرسنجی به واحد آموزش مراجعه نمایند.

لازم بذکر است که تکمیل فرم مربوطه الزامی بوده و عواقب عدم توجه به این اطلاعیه بر عهده دانشجو می باشد.

زمان شروع کلاسهای و انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود و انتخاب واحد

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم مقطع کاردانی و کارشناسی حرفه ای ورودی مهر ۹۸ می رساند:
✍️ زمان شروع کلاسهای دانشجویان جدیدالورود از روز سه شنبه مورخ ۱۶‌مهر‌۹۸ می باشد.
لذا کلیه دانشجویان ورودی مهر ۹۸ می بایست با توجه به
« راهنماهای انتخاب واحد و ثبت نهایی دروس و همچنین دروس ارایه شده » از ساعت ۹ لغایت ساعت ۲۳ روز یکشنبه مورخ ۱۴ مهر‌۹۸ ، با نام کاربری (کدملی) و رمز عبور (کدملی) به سامانه آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی (edu.uast.ac.ir) ورود نموده و از طریق بخش انتخاب واحد نسبت به انتخاب واحد و ثبت نهایی دروسی که ثبت موقت شده اند اقدام نمایند و از رسید پرداخت شهریه ،نسخه چاپی دریافت نمایند.
همچنین دانشجویان محترم می بایست در ساعات اداری ۲۰‌مهر‌۹۸ لغایت ۲۴‌مهر‌۹۸، با در دست داشتن نسخه چاپی پرداخت شهریه و فرم تایید مراحل ثبت نام،که در زمان ثبت نام حضوری به آنان تحویل داده شده است جهت ادامه مراحل (تایید انتخاب واحد و برنامه هفتگی و دریافت چارت تحصیلی ) به واحدهای آموزش و مالی مراجعه نمایند.
❗️دانشجویان محترمی که از سال ۹۰ به بعد در یکی از مقاطع (کاردانی یا کارشناسی) مراکز علمی کاربردی تحصیل نموده اند در ابتدای نام کاربری(کدملی) حرف انگلیسی a را وارد نمایند.
برای مثال:
A2665666098

زمان ثبت نام غیرحضوری (بارگزاری مدارک) و حضوری (نهایی نمودن ثبت نام ) مقطع کاردانی حرفه ای پذیرش مهر ۹۸

✅ ضمن تبریک قبولی و آرزوی موفقیت برای کلیه پذیرفته شدگان محترم مقطع کاردانی حرفه ای پذیرش مهر ۹۸، به اطلاع می رساند :
📌 پذیرفته شدگان می بایست ابتدا با مراجعه به لینک زیر نسبت به بارگزاری و تکمیل اطلاعات تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱ مهر ۹۸ اقدام نموده و پس از آن براساس زمانبندی ثبت نام حضوری برای تکمیل مراحل با در دست داشتن اصل مدارک بارگزاری شده جهت ثبت انتخاب واحد، دریافت برنامه هفتگی و واریز شهریه به واحد آموزش مراجعه نمایند.

در خصوص بارگزاری مدارک رعایت نکات زیر قابل توجه است و در صورت عدم رعایت، مدارک بارگزاری شده تایید نمیگردد:
۱- کلیه مدارک با کیفیت مناسب اسکن و بارگزاری گردد و از ارسال تصاویر گرفته شده بوسیله دوربین دیجیتال یا تلفن همراه خودداری گردد.
۲- پس از بارگزاری مدارک، تصویر مدرک بارگزاری شده نمایش داده میشود ، در صورت عدم نمایش به هشدارهای سامانه ( از قبیل حجم فایل عکس، نوع فایل و … ) توجه و نسبت به رفع هشدارها اقدام نمایید.
۳- با توجه به اینکه کلیه مدارک بارگزاری شده در سامانه توسط واحد آموزش مورد بررسی قرار می گیرد، چنانچه هر کدام از مدارک رد گردد سربرگ آن بخش به رنگ قرمز و در صورت تایید به رنگ سبز نمایش داده خواهد شد.

لذا در صورتی ثبت نام کامل تلقی میشود که کلیه مدارک بارگزاری شده پس از بررسی توسط کارشناسان آموزش مورد تایید قرار گرفته باشد و رنگ آن به سبز تبدیل شده باشند.

🔺عواقب ناشی از عدم بارگزاری مدارک و عدم مراجعه جهت نهایی نمودن ثبت نام ،برعهده پذیرفته شده می باشد.

📍مدارک مورد نیاز جهت اسکن و بارگزاری:
اصل شناسنامه
کارت ملی
کارت پایان خدمت
مدرک تحصیلی دوره متوسطه ( دیپلم)
یک قطعه عکس پرسنلی

تکمیل اطلاعات و بارگزاری مدارک ثبت نام

زمانبندی ثبت نام حضوری

اعلام نتایج مقطع کاردانی حرفه ای پذیرش مهر ۹۸

✅ بدین وسیله لیست پذیرفته شدگان نهایی مقطع کاردانی حرفه ای پذیرش مهر ماه ۹۸ ، مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری کل استان گیلان، به تفکیک رشته-گرایش قبولی اعلام می گردد.
📌 لذا کلیه پذیرفته شدگان محترم، می بایست براساس اطلاعیه هایی که طی روزهای آتی در کانال و سایت مرکز درج خواهد شد جهت ادامه فرایند نهایی ثبت نام، انتخاب واحد،دریافت برنامه هفتگی و واریز شهریه اقدام نمایند.
♦️ عواقب عدم توجه به اطلاعیه های جاری و بعدی بر عهده پذیرفته شده می باشد و بمنزله انصراف از ادامه تحصیل تلقی میگردد.

دریافت نتایج پذیرش کاردانی مهر ۹۸

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۹۹-۹۸ و لیست دروس ارائه شده به تفکیک مقطع و نیمسال ورود

لیست دروس ارائه شده دانشجویان ورودی بهمن ۹۷ مقطع کاردانی

لیست دروس ارائه شده دانشجویان ورودی بهمن ۹۶ به تفکیک مقطع و رشته تحصیلی

نکات بسیار مهم در زمان انتخاب واحد

کلیه دانشجویان محترم قبل از انجام انتخاب واحد نسبت به بروزرسانی نیمرخ تحصیلی از طریق گزینه « نیمرخ تحصیلی » اقدام نمایند. در صورت عدم بروزرسانی امکان مشاهده برخی از دروس ارائه شده وجود نخواهد داشت.
لازم بذکر است چنانچه پس از نهایی شدن دروس ، تغییری در برنامه صورت بپذیرد (دانشجو درسی را اضافه یا حذف کند) مجددا می بایست از طریق « نهایی کردن دروسی که ثبت موقت هستند » و انتخاب «ثبت نهایی» دروس تغییر یافته را نهایی نمایند . همچنین جهت اطمینان از ثبت انتخاب واحد، برنامه هفتگی را دریافت نمایید.
نکته مهم :فرصت نهایی نمودن، حداکثر ۳ ساعت پس از انتخاب دروس می باشد. چنانچه در مهلت مقرر دروس نهایی نشوند،سامانه بصورت اتوماتیک دروس را از انتخاب واحد حذف خواهد نمود.