زمان ثبت درخواست انتقال نیمسال اول ۹۷-۹۶

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند زمان ثبت درخواست انتقال دانشجویان  برای نیمسال اول ۹۷-۹۶ در سامانه سجاد از تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ لغایت ۱۳۹۶/۰۳/۱۵ می باشد.
لازم به ذکر است در مهلت معین شده تنها امکان ثبت درخواست انتقال بدون تغییر رشته برای دانشجویان ترم دوم و بالاتر مهیا گردیده است.
دانشجویان گرامی می توانند نسبت به ثبت درخواست انتقال بر اساس آیین نامه نقل و انتقالات دانشگاه اقدام نمایند.