نحوه ثبت درس کارورزی۲ در سامانه ملی کارآموزی و مهلت ثبت نام

به اطلاع کلیه دانشجویانی که در نیمسال تابستان ۹۸-۹۷ درس کارورزی۲ را اخذ نموده اند می رساند

با توجه به اینکه اطلاعات دانشجویان محترم می بایست در سامانه ملی کارآموزی ثبت گردد لذا مقتضی است دانشجویان مشمول اطلاعیه از روز شنبه مورخ ۵ مرداد ۹۸ لغایت  ۱۱ مرداد ۹۸، طبق راهنما (مراحل ثبت نام) در سامانه ملی کارآموزی ثبت نام نمایند.

مراحل ثبت نام کارآموزی (کارورزی۲)

ثبت نام در سامانه ملی کارآموزی