زمان برگزاری کلاس توجیهی درس کاربینی نیمسال دوم ۹۷-۹۶

به اطلاع دانشجویان محترمی که در نیمسال جاری ( دوم ۹۷-۹۶) درس کاربینی را اخذ نموده اند می رساند

زمان برگزاری کلاس توحیهی درس کاربینی براساس استاد درس و نام گروه از طریق لینک زیر قابل مشاهده است

لذا دانشجویان محترم می بایست در تاریخ و ساعت تعیین شده در کلاس توجیهی مشخص شده حضور یابند.

عدم حضور دانشجو در کلاس توجیهی بمنزله حذف درس تلقی میگردد و کلیه عواقب ناشی از  آن بر عهده دانشجوست.

مشاهده زمان تشکیل کلاس توجیهی درس کاربینی