درباره مرکز

مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری استان گیلان با پیگیری ها و تلاشهای معاونت آموزش و تحقیقات دادگستری استان و حمایت های رئیس کل محترم با تامین نیازهای اولیه در پایان سال ۱۳۸۷ با ۳۰ دانشجو در رشته خدمات قضایی تاسیس شد. این مرکز وابسته به موسسه آموزش عالی علمی کاربردی شهید قدوسی قوه قضائیه و تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی است.

هدف از تاسیس این مرکز ارتقای دانش حقوقی مستخدمین متناسب با نیازهای دادگستری، افزایش مهارت کارکنان قوه قضائیه در انجام وظایف محوله و آماده سازی علاقمندان برای اشتغال در دستگاه قضایی کشور است.

این مرکز در شهر رشت و  فضایی به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع مستقر است. ۱۵۰۰ دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی در مرکز علمی کاربردی دادگستری استان گیلان مشغول به تحصیلی در رشته های زیر می باشند:

  • کاردانی حقوق ثبتی
  • کاردانی خدمات قضایی
  • کاردانی شورای حل اختلاف
  • کاردانی ارشاد و معاضدت قضایی
  • کاردانی امور ضابطین قضایی

  • کارشناسی حقوق ثبتی
  • کارشناسی ارشاد در امور کیفری
  • کارشناسی ارشاد در امور مدنی