دسته‌بندی نشده

اطلاعیه بسیار مهم * قابل توجه دانشجویان تکمیل ظرفیت مهر ۹۸ *

  • متن اطلاعیه
  • کاردانی
  • کارشناسی

به اطلاع کلیه دانشجویان تکمیل ظرفیت وروودی مهر ۹۸ که نواقص پرونده آنان در یکی از لیست های فوق موجود می باشد می رساند:
جهت رفع نواقص مشخص شده، در ساعت اداری به واحد بایگانی مستقر در طبقه همکف ( جناب آقای کمالی) مراجعه نمایند.
لازم به ذکر است در صورت عدم تکمیل پرونده دانشجویی و وجود نقص در پرونده، علاوه بر ممنوعیت شرکت در آزمون پایان ترم، امکان استفاده از خدمات آموزشی و اداری اعم از : صدور گواهی اشتغال به تحصیل، دریافت کارت دانشجویی و مکاتبات اداری آموزشی میسر نخواهد بود.
لازم به ذکر است امکان جستجوی نام خانوادگی و کدملی در لیستها نیز وجود دارد.

ردیف نام ونام خانوادگیرشته تحصیلی کد ملی نواقص پرونده
۱علی رضائیخدمات قضایی۲۶۵۹۸۳۰۹۳۲ده قطعه عکس ۴*۳ - تاییدیه تحصیلی دیپلم
۲مریم رجبی چوبهحقوق ثبتی۰۰ ۷۳۱۷۹۱۷۵تاییدیه تحصیلی دیپلم
۳رضا حسین زادهخدمات قضایی۲۶۶۹۹۱۳۱۸۰تاییدیه تحصیلی دیپلم
۴زهرا منگنه چیخدمات قضایی۲۵۸۱۳۳۷۷۶۱اصل مدرک دیپلم-تاییدیه تحصیلی دیپلم
۵رقیه تقی دوست چهاردهحقوق ثبتی۲۵۸۱۲۲۵۲۳۸پنج قطعه عکس ۴*۳ - تاییدیه تحصیلی دیپلم
۶غلامرضا شهابزادهخدمات قضایی۱۶۵۰۱۳۶۲۸۵ده قطعه عکس ۴*۳ - تاییدیه تحصیلی دیپلم
۷زینب پای مزد فومنیحقوق ثبتی۲۶۶۹۲۸۵۱۸۱شش قطعه عکس ۴*۳ - تاییدیه تحصیلی دیپلم
۸مرضیه عسکری تپهخدمات قضایی۲۷۰۰۱۹۹۳۷۵کپی کارت ملی - اصل مدرک دیپلم - تاییدیه تحصیلی دیپلم
۹جواد کشفی خواه چماچائیخدمات قضایی۶۵۳۹۸۸۶۲۴۱ده قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم-تاییدیه تحصیلی دیپلم
۱۰ساهره فیضی گورابیخدمات قضایی۲۶۷۰۲۴۶۵۶۷دو قطعه عکس ۴*۳ - تاییدیه تحصیلی دیپلم
۱۱ساجده خوشگو آینه وریخدمات قضایی۶۵۳۰۱۱۳۲۴۱ده قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم - تاییدیه تحصیلی دیپلم
۱۲سمیه کریمیخدمات قضایی۶۵۳۰۰۳۳۶۴۵ تاییدیه تحصیلی دیپلم
۱۳سید فاطمه موسوی کویشاهیخدمات قضایی۵۱۸۰۱۱۷۱۱۹ اصل مدرک دیپلم - تاییدیه تحصیلی دیپلم
۱۴عبادالله نوری سلیماندارابیحقوق ثبتی۲۵۸۱۳۶۱۵۵۷ کپی شناسنامه- کپی کارت ملی - اصل مدرک دیپلم - تاییدیه تحصیلی دیپلم
۱۵فاطمه منفرد گرد ویشهخدمات قضایی۲۵۸۱۳۷۰۰۸۴ اصل مدرک دیپلم - تاییدیه تحصیلی دیپلم
۱۶فاطمه رمضان زاده پیشکناریخدمات قضایی۶۵۳۹۹۶۱۱۸۹ کپی شناسنامه- کپی کارت ملی - ده قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم - تاییدیه تحصیلی دیپلم
۱۷محمد خانکشی پورخدمات قضایی۰۰ ۶۹۷۰۲۲۰۹ده قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم-تاییدیه تحصیلی دیپلم
۱۸فاطمه همتی گیلانیحقوق ثبتی۲۵۸۰۲۵۰۱۱۵ده قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم-تاییدیه تحصیلی دیپلم
.علیرضا رحمان پورحقوق ثبتی۲۵۸۰۷۳۹۲۰۳کپی کارت ملی - اصل مدرک دیپلم-تاییدیه تحصیلی دیپلم
۲۰احمد نانوائی رودسریحقوق ثبتی۲۲۷۰۱۳۸۴۳۰معافیت تحصیلی - اصل مدرک دیپلم-تاییدیه تحصیلی دیپلم
۲۱فهیمه صفری نژادخدمات قضایی۲۵۹۶۱۴۶۰۱۶نه قطعه عکس ۴*۳ - تاییدیه تحصیلی
۲۲افروز نظری جوریابیحقوق ثبتی۲۵۸۰۱۶۴۹۱۱کپی صفحات دوم و سوم شناسنامه - ده قطعه عکس ۴*۳ - تاییدیه تحصیلی
۲۳آیناز صارمی حقوق ثبتی۲۵۸۰۷۱۶۶۸۸شش قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم-تاییدیه تحصیلی
۲۴حسین ارباب نصیری گلوندانیخدمات قضایی۲۵۸۰۸۴۳۶۸۱دو قطعه عکس ۴*۳ - تاییدیه تحصیلی دیپلم
۲۵نیلوفر کریم دوست بلالمیحقوق ثبتی۲۵۹۱۶۶۰۳۹۵ تاییدیه تحصیلی دیپلم
۲۶حمید نامور دریاسریحقوق ثبتی۲۷۲۰۱۸۸۹۲۱ده قطعه عکس ۴*۳ - تاییدیه تحصیلی دیپلم
۲۷علی صادقی صیقلانیحقوق ثبتی۲۵۹۵۶۸۲۱۶۴ده قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم - تاییدیه تحصیلی دیپلم
۲۸بهنام آدرمخدمات قضایی۲۵۸۱۳۴۳۰۲۸هشت قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم - تاییدیه تحصیلی دیپلم
۲۹مجتبی رستمی حسین آبادیحقوق ثبتی۲۶۶۰۰۹۲۵۰۸ کپی شناسنامه- ده قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم - تاییدیه تحصیلی دیپلم
۳۰ارشیا فاضلیحقوق ثبتی۳۱۲۱۸۸۰۷۲ کپی شناسنامه- اصل مدرک دیپلم - تاییدیه تحصیلی دیپلم
۳۱محمد مهدی مصطفوی نیا خدمات قضایی۲۷۳۰۰۰۸۶۴۰ده قطعه عکس ۴*۳- تاییدیه تحصیلی مدرک دیپلم
۳۳علی فلاحی ویشکائی خدمات قضایی۲۵۹۴۵۳۴۲۷۷ده قطعه عکس ۴*۳- تاییدیه تحصیلی مدرک دیپلم
۳۴علی رخشانی فتمه سریحقوق ثبتی۲۵۸۰۰۲۴۹۹۹ده قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم - تاییدیه تحصیلی دیپلم
ردیف نام ونام خانوادگیرشته تحصیلی کد ملی نواقص پرونده
۱حمیده نیک خوی فلکدهیارشاد در امور مدنی۲۵۹۶۱۹۶۵۴۹پنج قطعه عکس۴*۳-گواهی موقت یا اصل مدرک کاردانی- تاییدیه تحصیلی مدرک کاردانی
۲هادی اسماعیلیارشاد در امور کیفری۲۶۵۹۲۵۲۴۴۰ده قطعه عکس۴*۳-گواهی موقت یا اصل مدرک کاردانی- تاییدیه تحصیلی مدرک کاردانی
۳عاطفه سبحانی زارعحقوق ثبتی۲۵۸۰۶۰۲۹۷۶تاییدیه تحصیلی مدرک کاردانی
۴زهرا داوری امشیارشاد در امور مدنی۲۵۹۵۴۶۱۲۳۰چهار قطعه عکس۴*۳-گواهی موقت یا اصل مدرک کاردانی- تاییدیه تحصیلی مدرک کاردانی
۵زهرا مهدی پور لچ گورابیارشاد در امور کیفری۲۵۹۲۲۷۲۵۷۷تاییدیه تحصیلی مدرک کاردانی
۶عباس محمدی نیاارشاد در امور کیفری۲۷۳۸۳۹۸۰۰۶سه قطعه عکس۴*۳- تاییدیه تحصیلی کاردانی
۷محمد علی گیلان زادارشاد در امور کیفری۲۶۷۷۷۱۵۷۶۷ده قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
۸محم محبوب خیر خواهحقوق ثبتی۰۰ ۶۰۶۵۳۲۴۸ده قطعه عکس۴*۳ -تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
۹عارف بابائی زاده کسبخیارشاد در امور کیفری۰۰ ۱۵۳۶۰۷۱۷ده قطعه عکس۴*۳ -تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
۱۰محمد علی سهیلی بخش ارشاد در امور کیفری۰۰ ۷۹۵۴۹۹۲۶ده قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی

جزوات و منابع درسی مورد نیاز تبصره۱ ماده ۱۳ در نیمسال تابستان۹۸

به اطلاع دانشجویانی که در نیمسال تابستان ۹۸ دروسی را با استناد به تبصره ۱ ماده ۱۳ اخذ نموده اند میرساند، لیست دروسی که دارای منبع یا جزوات درسی می باشد از طریق لینک زیر قابل مشاهده می باشد. همچنین دانشجویانی که دارای درسی می باشند که نام آن درس در لینک زیر وجود ندارد، میتوانند تا روز یکشنبه مورخ ۱۳ مرداد ۹۸ در ساعات اداری به واحد آموزش مراجعه نمایند.
نکته : تاریخ و ساعت امتحان دروس مطابق با تاریخ و ساعت تعیین شده در برنامه هفتگی می باشد.
لینک مشاهده منبع درسی یا جزوه :

مشاهده منابع و جزوات دروس مورد نیاز تابستان ۹۸

* جدید * ثبت نام پذیرش دوره های کاردانی و کارشناسی بهمن ۹۷ **

به اطلاع کلیه متقاضیان محترم پذیرش در دوره های کاردانی حرفه ای و کارشناسی حرفه ای نیمسال دوم ۹۸-۹۷ می رساند :
مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری کل گیلان در مقاطع کاردانی و کارشناسی حرفه ای در رشته-گرایشهای زیر دانشجو می پذیرد:
مقطع کاردانی حرفه ای :
رشته حقوق-ارشاد و معاضدت قضایی
رشته حقوق-حقوق ثبتی
رشته حقوق-خدمات قضایی
رشته حقوق-دستیاری قضایی
مقطع کارشناسی حرفه ای :
حقوق-ارشاد در امور کیفری
حقوق-ارشاد در امور مدنی
حقوق-حقوق ثبتی
لذا جهت ثبت نام می بایست اقدامات زیر توسط متقاضیان صورت پذیرد:
۱-تهیه مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام
۲- به همراه داشتن مدارک مورد نیاز و مراجعه به مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری کل گیلان طبق زمانبندی

لازم به یادآوری است با توجه به ظرفیت محدود پذیرش در هر مقطع و رشته-گرایش ،چنانچه در هر تاریخی قبل از پایان مهلت ثبت نام ظرفیت هر کدام از مقاطع و رشته-گرایش ها تکمیل گردد از پذیرش در آن مقطع و رشته گرایش معذور خواهیم بود.

دفترچه مدارک مورد نیاز
کاردانی حرفه ای کاردانی حرفه ای
کارشناسی حرفه ای کارشناسی حرفه ای
زمانیندی ثبت نام دوره های کاردانی و کارشناسی حرفه ای پذیرش بهمن ۹۷

 

شهریه ترم تابستان درس کارورزی

بدینوسیله به اطلاع میرساند بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ دانشگاه جامع علمی کاربردی شهریه ثابت درس کارورزی در نیمسال تابستان به صورت کامل محاسبه و اخذ میگردد.

لازم به ذکر است شهریه ثابت نیمسال تابستان در صورت اخذ دروس غیر از کارورزی به صورت ۵۰% شهریه ثابت محاسبه میگردد.

تسویه حساب شهریه دانشجویان در نیمسال دوم ۹۷-۹۶

بدینوسیله به اطلاع میرساند دانشجویان محترم میبایست از تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ لغایت تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ نسبت به تسویه حساب مالی و پرداخت شهریه اقدام نمایند.

بدین منظور  تسویه حساب و پرداخت تمامی شهریه­ ها و همچنین مشاهده مبلغ بدهکاری از طریق صفحه کاربری دانشجو در سامانه هم­ آوا به نشانی Edu.uast.ac.ir و از مسیر : “دسترسی” –> “جستجو“–> “تسویه حساب دانشجو” و از منوی “پرداخت آنلاین” امکان پذیر میباشد.

همچنین نیازی به تحویل رسید پرداخت به امور مالی نمیباشد اما حتماً نسخه ای از رسید پرداخت را نزد خود نگهداری نمایید.

پیش پرداخت شهریه نیمسال دوم ۹۷-۹۶

بدینوسیله به اطلاع میرساند ; دانشجویان محترم جهت ثبت نهائی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۷-۹۶ ، میبایست مبلغ ۱۵% سهم ستاد و ۵۰% از شهریه سهم مرکز را در هنگام ثبت انتخاب واحد از طریق سامانه هم آوا پرداخت و از قسمت “صورتحساب” در فرم انتخاب واحد نسبت به نهائی کردن دروس خود اقدام نمایند در غیر این صورت انتخاب واحد آنها به صورت خودکار حذف خواهد گردید و مسئولیتی بابت عدم ثبت انتخاب واحد برعهده مرکز نمیباشد.

همچنین دانشجویان محترم جهت مشاهده مبلغ پرداختی مورد نیاز جهت نهائی شدن انتخاب واحد میتوانند به صورت آنلاین از طریق سامانه هم آوا اقدام نمایند و الزامی به مراجعه حضوری به امور مالی مرکز جهت مشاهده مبلغ پرداختی و یا ارائه رسید پرداخت نمیباشد اما حتما نسخه ای از رسید پرداخت را نزد خود نگهداری نمایند.

بخشنامه انصراف از تحصیل

به اطلاع دانشجویان محترم میرساند براساس بخشنامه شماره ۱۵۴۰۹ دانشگاه جامع علمی کاربردی در صورتی که دانشجویان نسبت به ارائه انصراف کتبی به مرکز بعد از ثبت انتخاب واحد اقدام نمایند:

  • چنانچه دانشجو پس از خاتمه ترم جاری و قبل از شروع ترم آتی تا قبل از تاریخ ثبت نام ترم جدید انصراف خود را اعلام نماید در صورت تسویه ترمهای قبلی شهریه ای بابت انصراف به ایشان تعلق نمی­گیرد.
  • درصورت عدم مراجعه و ثبت نام دانشجو پس از یک ترم یا بیشتر و متعاقب آن اعلام انصراف دانشجو ، فقط یک شهریه ثابت بابت حق انصراف از دانشجو اخذ می گردد.
  • در صورت ارائه انصراف قبل از مهلت حذف و اضافه ، پرداخت یک شهریه ثابت و حق نظارت مربوطه به دانشجو تعلق می­گیرد.
  • همچنین در صورت ارائه انصراف بعد از زمان حذف و اضافه – حتی در حالت عدم شرکت دانشجو در کلاسهای درس و آزمون پایان­ترم – کل شهریه و حق نظارت متعلقه ترم از دانشجو اخذ میگردد.

تسویه حساب شهریه جهت شرکت در امتحانات نیمسال اول ۹۷-۹۶

بدینوسیله به اطلاع میرساند دانشجویان محترم  جهت شرکت در امتحانات نیمسال اول ۹۷-۹۶ میبایست حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ نسبت به تسویه حساب مالی و پرداخت شهریه اقدام نمایند.

بدین منظور دانشجویان گرامی میبایست جهت پرداخت تمامی شهریه های خود اعم از شهریه ۸۵% سهم مرکز و ۱۵% حق نظارت و همچنین مشاهده مبلغ بدهکاری خود از طریق صفحه کاربری خود در سامانه هم­ آوا به نشانی Edu.uast.ac.ir و از مسیر : “دسترسی” –> “جستجو“–> “تسویه حساب دانشجو” و از منوی “پرداخت آنلاین” اقدام نمایند و نیازی به استفاده از سایت موسسه شهید قدوسی(ghodousi.ir)نمیباشد.

لازم به ذکر است در صورت عدم تسویه حساب مالی مطابق قوانین آموزشی با دانشجویان بدهکار برخورد میگردد.

همچنین الزامی به تحویل رسید پرداخت به امور مالی نمیباشد اما حتماً نسخه ای از رسید پرداخت را نزد خود نگهداری نمایید.

امکان پرداخت شهریه ۸۵% سهم مرکز از طریق سامانه هم آوا

بدین وسیله به اطلاع میرساند جهت رفاه حال دانشجویان گرامی و بهبود و تسریع روند پرداخت شهریه ، از تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۶، امکان پرداخت شهریه ۸۵% سهم مرکز نیز از طریق سامانه هم آوا به صورت آنلاین امکان پذیر گردیده و تمامی پرداختیهای شهریه اعم از ۸۵% سهم مرکز و ۱۵% حق نظارت به صورت آنلاین و از طریق سامانه هم آوا صورت می پذیرد و نیازی به مراجعه به سایت موسسه شهید قدوسی نمیباشد .

بدین منظور دانشجویان محترم میتوانند جهت پرداخت شهریه ۸۵% سهم مرکز و ۱۵% حق نظارت و همچنین مشاهده مبلغ بدهکاری خود از طریق صفحه کاربری خود در سامانه هم آوا به نشانی Edu.uast.ac.ir و از مسیر : “دسترسی” –>”جستجو“–> “تسویه حساب دانشجو” و از منوی “پرداخت آنلاین” اقدام نمایند.

همچنین دیگر الزامی به تحویل رسید پرداخت به امور مالی نمیباشد اما حتما نسخه ای از رسید پرداخت را نزد خود نگهداری نمایید.