فرم درخواست صدور کارت رفاهی دانشجویی

دانشجوی محترم، جهت ثبت درخواست صدور کارت رفاهی دانشجویی می بایست ابتدا با نام کاربری (کدملی) و رمز عبور پیش فرض( شماره شناسنامه) وارد سایت شوید.