مشخصات پرسنل اجرایی مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری کل گیلان

  • سرپرست مرکز
  • آموزش
  • دانش آموختگان
  • اداری
  • مالی
  • بایگانی

اطلاعات سرپرست مرکز در حال بروز رسانی می باشد …

ارتباط با مدیر امور آموزشی و پژوهشی : ۰۱۳۳۳۳۲۵۵۹۴ داخلی ۲

 

ارتباط با کارشناس آموزش مقطع کارشناسی : ۰۱۳۳۳۳۲۵۵۹۴ داخلی ۱

 

ارتباط با کارشناس آموزش مقطع کاردانی: ۰۱۳۳۳۳۲۵۵۹۴ داخلی ۱۱۷

 ارتباط با کارشناس دانش آموختگان : ۰۱۳۳۳۳۲۵۵۹۴ داخلی ۱۰۵

 

ارتباط با کارشناس فرهنگی : ۰۱۳۳۳۳۲۵۵۹۴ داخلی ۱۱۸

ارتباط با کارشناس امور اداری : ۰۱۳۳۳۳۲۵۵۹۴ داخلی ۱۰۴

ارتباط با کارشناس امور مالی – بخش هزینه : ۰۱۳۳۳۳۲۵۵۹۴ داخلی  ۱۱۲

ارتباط با مسئول کتابخانه – بایگانی جاری و راکد : ۰۱۳۳۳۳۲۵۵۹۴ داخلی ۱۰۹