پیش ثبت نام نیمسال تابستان ۹۷-۹۶ – از ۱۲ تیر ۹۷ لغایت ۱۵ تیر ۹۷

به اطلاع دانشجویان محترم مقاطع کاردانی حرفه ای و کارشناسی حرفه ای می رساند در نیمسال تابستان ۹۷-۹۶ برای مقاطع یاد شده به تفکیک مقطع ،در صورت به حدنصاب رسیدن تعداد دانشجویان هر درس، دروس زیر ارائه می گردد.
مقطع کاردانی حرفه ای ( ورودی مهر و بهمن ۹۶) :
۱- آیین زندگی (۲ واحد)
۲- خدمات الکترونیک (۲ واحد)
۳-اخلاق حرفه ای (۲واحد)
۴- کارورزی۱ (۲واحد)
مقطع کاردانی حرفه ای ( ورودی بهمن ۹۵) :
۱- کارورزی۱ (۲ واحد)
۲- کارورزی۲ (۲ واحد)
مقطع کارشناسی حرفه ای:
۱- تفسیر موضوعی قرآن (۲ واحد)
۲-اصول و فنون مذاکره (۲ واحد)
۳-کارورزی۱ (۲ واحد)
نکات بسیار مهم :
۱-دانشجویانی که در نیمسال تابستان ۹۷-۹۶ درس کارورزی۱ را اخذ ننمایند ،درصورت اخذ درس کارورزی در نیمسال عادی، حداکثر ۱۴ واحد (۱۲ واحد درسی +۲ واحد کارورزی) میتوانند اخذ نمایند.
۲- دانشجویانی که در نیمسال دوم ۹۷-۹۶ ، معدل ۱۷ و یا بالاتر از آن را کسب نمایند، در صورت اخذ کارورزی در نیمسال عادی، حداکثر ۱۸ واحد ( ۱۶ واحد درسی+۲واحد کارورزی) میتوانند اخذ نمایند.

لذا دانشجویان محترمی که تمایل به اخذ درس در نیمسال تابستان را دارند می بایست از طریق لینک زیر نسبت به پیش ثبت نام نیمسال تابستان تا روز جمعه مورخ ۱۵ تیر ۹۷ اقدام نمایند. لازم به ذکر است نتیجه به حدنصاب رسیدن کلاس هر درس، در نیمه دوم تیرماه و قبل از شروع کلاسهای نیمسال تابستان ۹۷-۹۶ اعلام خواهد شد.

پیش ثبت نام نیمسال تابستان