اطلاعیه بسیار مهم * قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی بهمن ۹۸ *

  • متن اطلاعیه
  • حقوق حقوق ثبتی
  • حقوق ارشاد در امور کیفری
  • حقوق ارشاد در امور مدنی

به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی حرفه ای ورودی بهمن ۹۸ که نواقص پرونده آنان در یکی از لیست های فوق موجود می باشد می رساند:
جهت رفع نواقص مشخص شده، تا پایان اردیبهشت ماه ۹۹ در ساعت اداری به واحد بایگانی مستقر در طبقه همکف ( جناب آقای کمالی) مراجعه نمایند.
لازم به ذکر است در صورت عدم تکمیل پرونده دانشجویی و وجود نقص در پرونده، علاوه بر ممنوعیت شرکت در آزمون پایان ترم، امکان استفاده از خدمات آموزشی و اداری اعم از : صدور گواهی اشتغال به تحصیل، دریافت کارت دانشجویی و مکاتبات اداری آموزشی میسر نخواهد بود.
لازم به ذکر است امکان جستجوی نام خانوادگی در لیستها نیز وجود دارد.

ردیف نام ونام خانوادگیرشته تحصیلی نواقص پرونده
۱احمد ریاضیحقوق ثبتیده قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی- کپی شناسنامه وکارت ملی و کارت پایان خدمت سه سری
۲احمد ساحلیانحقوق ثبتیده قطعه عکس۴*۳-گواهی موقت یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیلی مدرک کاردانی
۳آفاق جزوانیحقوق ثبتیده قطعه عکس۴*۳ -تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
۴حسین زین الدین پاکدامنحقوق ثبتیده قطعه عکس۴*۳-گواهی موقت یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیلی مدرک کاردانی
۵خسرو ایلچیحقوق ثبتیده قطعه عکس۴*۳-گواهی موقت یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیلی مدرک کاردانی
۶رضا فرجیحقوق ثبتیده قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی- کپی کارت پایان خدمت سه سری
۷زهرا بشردوستحقوق ثبتیدو قطعه عکس۴*۳-گواهی موقت یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیلی مدرک کاردانی
۸سیده رقیه کریمیحقوق ثبتیده قطعه عکس۴*۳-گواهی موقت یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیلی مدرک کاردانی
۹شروین درخشندهحقوق ثبتیده قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
۱۰عاطفه طالب زادهحقوق ثبتیده قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
۱۱علیرضا پور رفیعحقوق ثبتیده قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
۱۲علیرضا وطن دوستحقوق ثبتیده قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
۱۳فاطمه فلاح گنجهحقوق ثبتیگواهی موقت یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیلی مدرک کاردانی
۱۴قمر شفقتیحقوق ثبتیده قطعه عکس۴*۳ -تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
۱۵مائده فلاح گنجهحقوق ثبتیگواهی موقت یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیلی مدرک کاردانی
۱۶مبینا تیغ نوردحقوق ثبتیده قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی-پوشه قرمز کارشناسی
۱۷محدثه پورحسنحقوق ثبتیده قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی-پوشه قرمز کارشناسی
۱۸محمدرضا زاهدیحقوق ثبتیده قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
۱۹وحید اسلامیحقوق ثبتیده قطعه عکس۴*۳-گواهی موقت یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیلی مدرک کاردانی
ردیف نام ونام خانوادگیرشته تحصیلی نواقص پرونده
۱پونه بکیانارشاد در امورکیفریده قطعه عکس۴*۳-گواهی موقت یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیلی مدرک کاردانی
۲رقیه عارفیانارشاد در امورکیفریده قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی- پوشه قرمز کارشناسی
۳زهرا علیمیارشاد در امورکیفریده قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
۴زهرا نوروزیارشاد در امورکیفریده قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
۵زینت علی محمدیارشاد در امورکیفریده قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی - پوشه قرمز کارشناسی
۶سعید سجادپورارشاد در امورکیفریگواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی - پوشه قرمز کارشناسی
۷سید مرتضی یگانهارشاد در امورکیفریگواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی- تاییدیه تحصیلی کاردانی
۸سیده قمر هاشمیارشاد در امورکیفریده قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی - پوشه قرمز کارشناسی
۹فائزه حسینعلی پورارشاد در امورکیفریده قطعه عکس۴*۳-گواهی موقت یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیلی مدرک کاردانی
۱۰محدثه دیزانیارشاد در امورکیفریده قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
۱۱مسعود صحرایی لعل آبادیارشاد در امورکیفریده قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
۱۲مهدیه رستمی رادارشاد در امورکیفریده قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
ردیف نام ونام خانوادگیرشته تحصیلی نواقص پرونده
۱ایمان علیپورارشاد در امور مدنیده قطعه عکس۴*۳ -تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی - پوشه قرمز کارشناسی
۲پدارم محمدیارشاد در امور مدنیده قطعه عکس۴*۳ -تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
۳حسین نصیری احمدگورابیارشاد در امور مدنیجهت تشکیل کامل پرونده به بایگانی مراجعه شود
۴زهرا رجبیارشاد در امور مدنیده قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
۵زینت آتش سوداارشاد در امور مدنیده قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
۶سمانه مرمریارشاد در امور مدنیتاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
۷سیده رقیه قتل زادارشاد در امور مدنیده قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
۸علی اکبر نیتیارشاد در امور مدنیده قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
۹فاطمه نظریارشاد در امور مدنیده قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی - پوشه قرمز کارشناسی
۱۰قربانعلی پوراحمدیارشاد در امور مدنیده قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی - پوشه قرمز کارشناسی
۱۱لیلا صادقی پورارشاد در امور مدنیده قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی - پوشه قرمز کارشناسی
۱۲مهدی صادقیارشاد در امور مدنیده قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی - پوشه قرمز کارشناسی
۱۳نسرین آقازادهارشاد در امور مدنیده قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
۱۴میثم باقرزادهارشاد در امور مدنیده قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی - پوشه قرمز کارشناسی