اطلاعیه بسیار مهم * قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی بهمن ۹۸ *

  • متن اطلاعیه
  • لیست حقوق-خدمات قضایی
  • لیست حقوق-حقوق ثبتی

به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کاردانی حرفه ای ورودی بهمن ۹۸ که نواقص پرونده آنان در لیست حقوق -حقوق ثبتی یا لیست حقوق- خدمات قضایی موجود می باشد می رساند:
جهت رفع نواقص مشخص شده، تا پایان اردیبهشت ماه ۹۹ در ساعت اداری به واحد بایگانی مستقر در طبقه همکف (جناب آقای کمالی) مراجعه نمایند.
لازم به ذکر است در صورت عدم تکمیل پرونده دانشجویی و وجود نقص در پرونده، علاوه بر ممنوعیت شرکت در آزمون پایان ترم، امکان استفاده از خدمات آموزشی و اداری اعم از : صدور گواهی اشتغال به تحصیل، دریافت کارت دانشجویی و مکاتبات اداری آموزشی میسر نخواهد بود.
لازم به ذکر است امکان جستجوی نام خانوادگی و کدملی در لیستها نیز وجود دارد.

ردیف نام ونام خانوادگیرشته تحصیلی نواقص پرونده
۱اصلان نصیریخدمات قضایی تاییدیه تحصیلی دیپلم - پوشه سبز کاردانی - پوشه سبز کاردانی
۲الهام قنبریخدمات قضاییتاییدیه تحصیلی دیپلم
۳آمنه شریفیخدمات قضاییده قطعه عکس ۴*۳ - تاییدیه تحصیلی مدرک دیپلم - پوشه سبز کاردانی
۴پرند قلی زادهخدمات قضاییده قطعه عکس ۴*۳ - تاییدیه تحصیلی مدرک دیپلم - پوشه سبز کاردانی
۵جمال استادیخدمات قضاییده قطعه عکس ۴*۳ - تاییدیه تحصیلی مدرک دیپلم - پوشه سبز کاردانی
۶جواد صولتخدمات قضاییده قطعه عکس ۴*۳ - تاییدیه تحصیلی دیپلم - پوشه سبز کاردانی
۷زهرا حسین زادهخدمات قضاییده قطعه عکس ۴*۳ - تاییدیه تحصیلی دیپلم
۸زهره اقدام پناهخدمات قضایی اصل مدرک دیپلم- تاییدیه تحصیلی دیپلم - پوشه سبز کاردانی
۹سیده فاطمه کاظمیخدمات قضاییده قطعه عکس ۴*۳ - تاییدیه تحصیلی دیپلم - پوشه سبز کاردانی
۱۰علی رمضانیخدمات قضایی اصل مدرک دیپلم - تاییدیه تحصیلی مدرک دیپلم- پوشه سبز کاردانی
۱۱عماد آذر مهرخدمات قضاییده قطعه عکس ۴*۳ - تاییدیه تحصیلی مدرک دیپلم- ۳ سری کپی کارت پایان خدمت - پوشه سبز کاردانی
۱۲فرشته ملاشاهیخدمات قضاییده قطعه عکس ۴*۳ - تاییدیه تحصیلی دیپلم - پوشه سبز کاردانی
۱۳محمد احسان پورخدمات قضاییدو قطعه عکس ۴*۳ - تاییدیه تحصیلی دیپلم - پوشه سبز کاردانی
۱۴محمدعلی رجبی ماتکخدمات قضاییده قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم - تاییدیه تحصیلی مدرک دیپلم- پوشه سبز کاردانی
۱۵محمود عیوضیخدمات قضاییده قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم- تاییدیه تحصیلی دیپلم- کپی کارت پایان خدمت
۱۶مصطفی سرابندیخدمات قضاییده قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم- تاییدیه تحصیلی دیپلم- کپی کارت پایان خدمت - پوشه سبز کاردانی
۱۷نرجس رنجبرخدمات قضاییتاییدیه تحصیلی دیپلم - پوشه سبز کاردانی
۱۸هاجر شریعتخدمات قضاییده قطعه عکس ۴*۳ - تاییدیه تحصیلی دیپلم - پوشه سبز کاردانی
۱۹یاسر نویدیخدمات قضاییده قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم- تاییدیه تحصیلی دیپلم - پوشه سبز کاردانی
ردیف نام ونام خانوادگیرشته تحصیلی نواقص پرونده
۱سمیه شفقحقوق ثبتیاصل مدرک دیپلم- تاییدیه تحصیلی دیپلم
۲علی بشارتیحقوق ثبتیاصل مدرک دیپلم- تاییدیه تحصیلی دیپلم
۳ربابه یزدانیحقوق ثبتیده قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم- تاییدیه تحصیلی دیپلم - پوشه سبز کاردانی
۴سید مهدی موسویحقوق ثبتیچهار قطعه عکس ۴*۳ - تاییدیه تحصیلی دیپلم - معافیت تحصیلی - پوشه سبز کاردانی
۵زهرا مهدویحقوق ثبتیشش قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم- تاییدیه تحصیلی دیپلم - پوشه سبز کاردانی
۶عباس نیکدلحقوق ثبتیسه قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم - تاییدیه تحصیلی دیپلم - پوشه سبز کاردانی
۷فاطمه شعبانیحقوق ثبتیده قطعه عکس ۴*۳ - تاییدیه تحصیلی دیپلم - پوشه سبز کاردانی
۸مهدی صالح دیرینحقوق ثبتیده قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم- تاییدیه تحصیلی دیپلم - پوشه سبز کاردانی
۹مجتبی محمدیحقوق ثبتیچهار قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم - تاییدیه تحصیلی دیپلم - پوشه سبز کاردانی
۱۰علی رمضانیحقوق ثبتیاصل مدرک دیپلم - تاییدیه تحصیلی دیپلم - پوشه سبز کاردانی
۱۱گلناز مستحسنحقوق ثبتیده قطعه عکس ۴*۳ - تاییدیه تحصیلی دیپلم - پوشه سبز کاردانی
۱۲میکائیل زمانیحقوق ثبتیده قطعه عکس ۴*۳ - تاییدیه تحصیلی دیپلم - پوشه سبز کاردانی
۱۳محمد پور مسکینحقوق ثبتیده قطعه عکس ۴*۳ - تاییدیه تحصیلی دیپلم-۳ سری کپی کارت پایان خدمت - پوشه سبز کاردانی
۱۴سمیه پور مسکینحقوق ثبتیده قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم- تاییدیه تحصیلی دیپلم - پوشه سبز کاردانی
۱۵امیر نگهدارحقوق ثبتیده قطعه عکس ۴*۳ - تاییدیه تحصیلی دیپلم- کپی کارت ملی - کپی کارت پایان خدمت - کپی تمام صفحات شناسنامه - پوشه سبز کاردانی
۱۶علی طوفانحقوق ثبتیده قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم- تاییدیه تحصیلی دیپلم - پوشه سبز کاردانی
۱۷سید مریم جلیل زادهحقوق ثبتیده قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم- تاییدیه تحصیلی دیپلم - پوشه سبز کاردانی
۱۸امیر صالحیحقوق ثبتیده قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم- تاییدیه تحصیلی دیپلم - پوشه سبز کاردانی
۱۹الهام شصتیحقوق ثبتیده قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم- تاییدیه تحصیلی دیپلم - پوشه سبز کاردانی
۲۰ساریه رجبیحقوق ثبتیسه قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم- تاییدیه تحصیلی دیپلم - پوشه سبز کاردانی
۲۱سونیا کارنیاحقوق ثبتیده قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم- تاییدیه تحصیلی دیپلم - پوشه سبز کاردانی
۲۲شیوا ابریشمیحقوق ثبتیده قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم- تاییدیه تحصیلی دیپلم - ۳ سری کپی کارت ملی - ۳ سری کپی شناسنامه تمام صفحات - پوشه سبز کاردانی
۲۳جواهرگل نقرهحقوق ثبتیده قطعه عکس - تاییدیه تحصیلی مدرک دیپلم - پوشه سبز کاردانی
۲۴محمد جواد فراهانیحقوق ثبتیسه قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم- تاییدیه تحصیلی دیپلم - پوشه سبز کاردانی
۲۵محمد جواد فراهانیحقوق ثبتیسه قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم- تاییدیه تحصیلی دیپلم - پوشه سبز کاردانی
۲۶فاطمه نخجیریحقوق ثبتیده قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم- تاییدیه تحصیلی دیپلم - پوشه سبز کاردانی
۲۷منیژه شبرنگحقوق ثبتیده قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم- تاییدیه تحصیلی دیپلم - پوشه سبز کاردانی