ارسال درخواست ویرایش انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۹-۹۸

به اطلاع دانشجویان محترم می‌رساند، با عنایت به مساعدت دانشگاه جامع علمی کاربردی در خصوص ویرایش انتخاب واحد، آندسته از دانشجویانی که در بازه زمانی انتخاب واحد و حذف و اضافه موفق به ثبت و یا ویرایش دروس خود نشده‌اند، می توانند از طریق فرم زیر درخواست خود را تا تاریخ ۲۳اردیبهشت۹۹ ارسال نمایند. 

لازم به ذکر است تاریخ اعلام شده قابل تمدید نبوده و به درخواستهای بعد از تاریخ مذکور رسیدگی نخواهد شد.

ثبت درخواست ویرایش انتخاب واحد