نتیجه درخواستهای معرفی به استاد نیمسال اول ۹۹-۹۸ و زمان (تاریخ و ساعت) برگزاری آزمون

به اطلاع کلیه دانشجویان محترمی که درخواست معرفی به استاد خود را در زمان مقرر شده قبلی ارسال نموده اند می رساند نتیجه بررسی درخواستهای معرفی به استاد به ترتیب نام خانوادگی دانشجو از طریق لینک زیر قابل مشاهده است.

لذا رعایت نکات زیر قبل از برگزاری آزمون الزامیست

کلیه دانشجویانی که درخواست آنان تایید شده است می بایست :

۱- از تاریخ ۲۳ فروردین ۹۹ الی ۲۸ فروردین ۹۹ نسبت به پرداخت اینترنتی شهریه دروس معرفی به استاد (۸۵ درصد سهم مرکز و ۱۵ درصد سهم ستاد) از طریق بخش تسویه حساب سامانه جامع آموزشی (edu.uast.ac.ir) اقدام نموده و رسید پرداخت آن را در زمان برگزاری آزمون بهمراه داشته باشند.

۲- نیم ساعت قبل از تاریخ برگزاری آزمون در مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری کل گیلان حضور داشته باشند.

عدم پرداخت به موقع شهریه دانشجو بمنزله انصراف از شرکت در آزمون معرفی به استاد می باشد.

کلیه عواقب ناشی از عدم توجه به مندرجات اطلاعیه فوق بر عهده دانشجو می باشد.

لازم بذکر است با توجه به شرایط موجود و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، دانشجویان محترم هنگام ورود به جلسه آزمون می‌بایست تمامی پروتکلهای بهداشتی (اعم از بهمراه داشتن ماسک و دستکش و رعایت فاصله ی ایمن و …) را رعایت فرمایند.

 

 زمان برگزاری آزمون

 

منابع و جزوات دروس معرفی به استاد