کارت ورود به جلسه آزمون های متمرکز کشوری

به اطلاع کلیه دانشجویانی که  در نیمسال جاری (نیمسال اول ۹۹-۹۸) هر یک از دروس آزمون متمرکز کشوری را اخذ نموده‌اند میرساند، کارت ورود به جلسه آزمون متمرکز دارای شماره صندلی از روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ در سامانه هم‌آوا فعال می‌باشد، لذا می‌بایست دانشجویان مشمول آزمون متمرکز کشوری نسبت به دریافت آن از سامانه هم‌آوا، از مسیر ذیل اقدام نمایند.