اطلاعیه بسیار مهم * قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی مهر ۹۸ *

  • متن اطلاعیه
  • لیست شماره ۱
  • لیست شماره ۲

به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کاردانی حرفه ای وروودی مهر ۹۸ که نواقص پرونده آنان در لیست شماره یک یا لیست شماره ۲ موجود می باشد می رساند:
جهت رفع نواقص مشخص شده، تا پایان آبان ماه ۹۸ در ساعت اداری به واحد بایگانی مستقر در طبقه همکف ( جناب آقای کمالی) مراجعه نمایند.
لازم به ذکر است در صورت عدم تکمیل پرونده دانشجویی و وجود نقص در پرونده، علاوه بر ممنوعیت شرکت در آزمون پایان ترم، امکان استفاده از خدمات آموزشی و اداری اعم از : صدور گواهی اشتغال به تحصیل، دریافت کارت دانشجویی و مکاتبات اداری آموزشی میسر نخواهد بود.
لازم به ذکر است امکان جستجوی نام خانوادگی و کدملی در لیستها نیز وجود دارد.

نام ونام خانوادگیکد ملی نواقص پرونده
ابراهیم مددی۲۶۷۹۷۷۵۵۹۷چهار قطعه عکس ۴*۳- تاییدیه تحصیلی
اکرم رستمی۶۳۰۰۰۳۸۷۱۸ چهار قطعه عکس ۴*۳- تاییدیه تحصیلی دیپلم
امیر لطفی۲۵۹۳۹۳۵۴۳۱تاییدیه تحصیلی دیپلم
امیر محمد قربان پور۵۶۹۰۰۹۳۷۷۷ده قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم
امیرحسین توکلی۰۰ ۲۲۷۰۵۶۸۶اصل مدرک دیپلم
امیرحسین شریفی۲۶۵۰۲۵۱۶۲۱ کپی شناسنامه سه سری- تاییدیه تحصیلی دیپلم
امین ملائی کوهی۵۱۸۹۳۶۵۳۳۶ده قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم-تاییدیه تحصیلی- کپی شناسنامه و کارت ملی ۳ سری
آرش حق بین۲۵۸۰۳۲۸۹۱۲ده قطعه عکس۴*۳
بهرام محالی۲۵۹۲۴۰۷۰۶۵ده قطعه عکس۴*۳- تاییدیه تحصیلی مدرک دیپلم
جمال نعمتی۲۵۹۵۳۷۶۸۵۳اصل مدرک دیپلم - تاییدیه تحصیلی دیپلم
حامد امینی۲۶۶۰۱۹۷۳۵۰هشت قطعه عکس۴*۳ - تاییدیه تحصیلی مدرک دیپلم
حانیه زرخشک۲۵۸۰۶۹۷۱۱۱ده قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم - تاییدیه تحصیلی دیپلم
حدیث فرحی۲۵۸۱۳۷۵۹۱۴اصل مدرک دیپلم
حدیثه امانی۲۶۶۰۰۸۱۲۵۵شش قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم - تاییدیه تحصیلی دیپلم
حسین بشاش۲۶۶۰۲۲۹۱۱۲کپی کارت پایان خدمت - تاییدیه تحصیلی دیپلم
داود سبحانی۰۰۵۵۲۹۷۵۸۷ده قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم-تاییدیه تحصیلی دیپلم-کپی کارت ملی و شناسنامه و کارت پایان خدمت سه سری
زهرا شعبان پور۵۱۸۰۱۵۲۴۶۱چهار قطعه عکس ۴*۳
زهرا مصلح قاضیانی۶۵۳۰۰۲۱۶۶۳ده قطعه عکس ۴*۳ - تاییدیه تحصیلی دیپلم
زهرا موفقی چولابی۲۵۸۱۲۱۶۶۲۱تاییدیه تحصیلی دیپلم
زهرا میرزائی۵۶۹۰۰۹۳۶۸۸اصل مدرک دیپلم-تاییدیه تحصیلی دیپلم
زینب زبده۲۵۹۰۸۴۴۷۳۵پنج قطعه عکس ۴*۳- تاییدیه تحصیلی مدرک دیپلم-کپی صفحه آخر شناسنامه
سارای نوبری۵۱۹۰۲۳۹۶۱۶تاییدیه تحصیلی دیپلم
سبحان اسمعیل زاده۲۵۸۱۲۷۷۵۴۸ده قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم-تاییدیه تحصیلی دیپلم
سید مجتبی آزادی۲۶۷۹۱۶۸۵۶۹تاییدیه تحصیلی دیپلم
سید مریم میر محمدی خسمخی۵۶۹۰۰۶۸۸۹۶ تاییدیه تحصیلی دیپلم
سیده نرگس قاسمی طبالوندانی۵۱۸۰۱۶۴۶۳۱اصل مدرک دیپلم- تاییدیه تحصیلی دیپلم
سیمین حبیبی کینجاه۲۵۹۵۹۲۸۴۳۰شش قطعه عکس ۴*۳
صابر محمدی۲۵۸۱۳۶۹۸۳۳اصل مدرک دیپلم
عاطفه اسماعیلی خنفچه۲۵۸۰۴۹۶۵۳۱یک قطعه عکس۴*۳
علی غمگسار۲۵۹۴۵۰۵۵۵۲تاییدیه تحصیلی دیپلم
علی مبرهن۲۵۸۱۲۳۵۶۴۰اصل مدرک دیپلم- تاییدیه تحصیلی مدرک دیپلم
علیرضا برمر۲۵۹۳۳۶۴۰۳۳اصل مدرک دیپلم
غلامرضا هرمزی گله پردسر۲۵۸۱۲۸۷۵۹۴اصل مدرک دیپلم
نام ونام خانوادگیکد ملی نواقص پرونده
فاطمه صابری۲۵۸۰۱۵۱۹۶۶دو قطعه عکس ۴*۳
فاطمه مودب نیا۲۵۹۳۸۴۷۵۹۱تاییدیه تحصیلی دیپلم
مالک سهرابی۵۷۰۹۹۲۰۳۶۳اصل مدرک دیپلم
محسن مهری خطبه سرا۲۶۳۱۶۸۷۳۶۱تاییدیه تحصیلی دیپلم
محمد باقرزاده۲۵۹۰۸۴۰۰۹۱۸سه قطعه عکس ۴*۳
محمدرسول اپرام۲۶۶۰۲۹۵۶۰۳پنج قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم-تاییدیه تحصیلی
محمدرضاملکی نژاد خیمه سری۲۵۸۱۳۰۹۸۳۰اصل مدرک دیپلم- تاییدیه تحصیلی دیپلم
مرضیه علیزاده لچه گورابی۲۵۸۰۱۸۱۵۲۰تاییدیه تحصیلی دیپلم
مریم خانبابائی۰ ۳۱۱۸۷۹۶۴۰یک قطعه عکس ۴*۳ - تاییدیه تحصیلی دیپلم
مریم دولت پناه شالمائی۰۰ ۸۴۴۰۸۵۳۷تاییدیه تحصیلی دیپلم
مهدی ریاحینی کماچالی۲۷۳۹۲۳۶۴۲۵شش قطعه عکس - اصل مدرک دیپلم-تاییدیه تحصیلی دیپلم
مهدی سعیدی تسیه۲۵۸۰۰۳۶۵۳۶ده قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم-تاییدیه تحصیلی
مهکامه خردمند۲۵۸۱۱۹۸۴۱۹ده قطعه عکس ۴*۳ - تاییدیه تحصیلی دیپلم
میثم جوان پرست۲۵۸۰۱۸۹۰۶۸اصل مدرک دیپلم- تاییدیه تحصیلی دیپلم
میلاد دنیادوست۲۶۶۹۹۲۹۳۸۹شش قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم - تاییدیه تحصیلی دیپلم
میلاد هادی شگفتی۲۵۹۴۵۷۲۵۱۹تاییدیه تحصیلی دیپلم
مینا فرحناک فر۲۴۴۹۲۴۳۶۷۸پنج قطعه عکس ۴*۳- تاییدیه تحصیلی مدرک دیپلم
هدایت رضوانی۵۱۶۹۹۴۹۸۷۱تاییدیه تحصیلی دیپلم
وحید صالحی۲۵۹۵۷۱۸۸۸۶اصل مدرک دیپلم- تاییدیه تحصیلی مدرک دیپلم
یاسر آقایی پیرکوهی۰۰ ۱۴۳۴۶۳۴۶ده قطعه عکس - تاییدیه تحصیلی مدرک دیپلم
یاسمن همتی۲۵۹۵۷۴۴۵۷۷پنج قطعه عکس ۴*۳
یوسف صفرپور۲۷۳۹۶۰۵۵۳۶اصل مدرک دیپلم- تاییدیه تحصیلی دیپلم