پذیرش دوره کارشناسی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مهر ماه سال ۹۸

بدین وسیله به اطلاع کلیه متقاضیان ثبت نام و شرکت در پذیرش دوره کارشناسی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مهر ماه سال ۹۸ می رساند که ثبت نام برای شرکت در پذیرش دوره مذکور از طریق پایگاه اطلاع رسانی این سازمان از روز یکشنبه ۹۸/۰۶/۰۳ آغاز و در روز یکشنبه ۹۸/۰۶/۱۰ پایان می پذیرد. لذا کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام در صورت دارا بودن شرایط می توانند در پذیرش مذکور ثبت نام و شرکت نمایند.

نکته بسیار مهم : آندسته از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ دوره ﻛﺎرداﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۹۸/۰۶/۳۱ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺪرک ﻛﺎرداﻧﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ، می بایست ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻣﻌﺪل ﻛﻞ ﺧﻮد، ﻛﺎرﺑﺮگ ﺷﻤﺎره ۱۰۳ « ﻛﺎرﺑﺮگ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻌﺪل » را دریافت و چاپ نموده و قبل از ثبت نام اینترنتی نسبت به اخذ تاییدیه آن توسط واحد آموزش مرکز محل تحصیل اقدام نمایند.

دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری کل گیلان تا مورخ ۱۰ شهریور ۹۸ (طی روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲) جهت اخذ تاییدیه معدل به واحد آموزش مراجعه نمایند.

بدیهی است در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبت‌نام با مدارک داوطلب، در صورت پذیرفته شدن، قبولی وی «کان لم یکن» تلقی شده و از ادامه تحصیل داوطلب جلوگیری خواهد شد.

لینک اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور:
//sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=5&id=6191

لینک دریافت دفترچه ثبت نام:
//www6.sanjesh.org/download/jame98/Notefanavari_mohandesijamekarshenasi.pdf

دریافت فرم تایید معدل :
//dguast.ir/fa/wp-content/uploads/2019/08/taiid_moadel_972.pdf

لینک ثبت نام پذیرش کارشناسی مهر ۹۸:
//register1.sanjesh.org/RGKarshenasi9805