قابل توجه دانشجویان درس کارورزی جناب آقای ذره کارگر

به اطلاع می رساند، دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد محترم جناب آقای ذره کارگر در نیمسال تابستان ۹۸ اخذ نموده اند، می بایست در روزهای یاد شده در لیست ذیل، به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رشت، ساعت ۸:۰۰ صبح مراجعه نمایند.

لازم بذکر است مراجعه در روزهای یاد شده الزامی بوده و عدم مراجعه به منزله حذف درس می باشد.

 

لیست کارورزی ۹۷۳ استاد محترم جناب آقای ذره کارگر