قابل توجه دانشجویان درس کارورزی جناب آقای فلاح پناه

قابل توجه دانشجویانی که درس کارورزی را با استاد محترم جناب آقای فلاح پناه در نیمسال تابستان ۹۸ اخذ نموده اند می رساند، کلاسهای کارورزی ایشان در روزهای ذیل برگزار میگردد.

۱- جلسه اول: روز یکشنبه، مورخ ۱۳ مرداد ۹۸، ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰، کلاس ۲۰۲

۲- جلسه دوم: روز سه شنبه مورخ ۱۵ مرداد ۹۸، ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰، کلاس ۱۰۴

۳- جلسه سوم: روز یکشنبه مورخ ۲۰ مرداد ۹۸، ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰، کلاس ۲۰۲

۴- جلسه چهارم: روز سه شنبه مورخ ۲۲ مرداد ۹۸، ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰، کلاس ۱۰۴

۵- جلسه پنجم: روز یکشنبه مورخ ۲۷ مرداد ۹۸، ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰، کلاس ۲۰۲

لازم بذکر است شرکت در تمامی این جلسات الزامی بوده و عدم حضور به منزله حذف درس می باشد.