قابل توجه دانشجویان دروس اندیشه اسلامی ۱، کارآفرینی، اصول و فنون مذاکره و تفسیر موضوعی قرآن در نیمسال تابستان ۹۸

دانشجویان گرامی، کلاسهای دروس:

  1. اندیشه اسلامی۱
  2. کارآفرینی
  3. اصول و فنون مذاکره
  4. تفسیر موضوعی قرآن

از تاریخ ۲۲ تیر ۹۸ مطابق با ساعات و روزهای یاد شده در برنامه هفتگی برگزار می گردد.

عدم حضور در جلسات به منزله حذف درس می باشد.