مهلت ثبت درخواست معرفی به استاد از ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۲۲ تیر ۹۸ لغایت روز چهارشنبه ۲۶ تیر ۹۸

📌به اطلاع دانشجویان محترمی که حداکثر دو درس باقیمانده، با یکی از شرایط زیر را دارند می رساند:
🔺مهلت ثبت درخواست معرفی به استاد از ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۲۲ تیر ۹۸ لغایت روز چهارشنبه ۲۶ تیر ۹۸ می باشد.
📍شرایط ممکن جهت معرفی به استاد:
۱- حداکثر ۲ درس صرفا نظری باقیمانده باشد.
۲- یک درس نظری-عملی که قبلا دانشجو آن درس را مردود شده باشد باقیمانده باشد.
۳-حداکثر دو درس (یک درس نظری-عملی که قبلا دانشجو آن درس را مردود شده باشدبه همراه یک درس با واحد صرفا نظری) باقیمانده باشد.
لازم به توضیح است نتیجه درخواستهای معرفی به استاد، تاریخ و ساعت برگزاری آزمون ، منابع امتحانی و استاد مرتبط با درس معرفی به استاد متعاقبا پس از بررسی درخواستها اعلام خواهد شد.
⚠️ لذا دانشجویان محترم می بایست در زمانی که در اطلاعیه‌ی بعدیِ مرتبط با معرفی به استاد اعلام میگردد، به واحد آموزش مراجعه نموده تا نسبت به ثبت درس در سامانه آموزشی (هم آوا)اقدام گردد.
همچنین پس از ثبت درس و قبل از برگزاری آزمون معرفی به استاد می بایست تسویه حساب مالی صورت پذیرد، در غیراینصورت از شرکت در جلسه آزمون معرفی به استاد ممانعت بعمل خواهد آمد.
🔴 یادآور میشود هیچ درخواستی پس از مهلت مذکور قابل ثبت و بررسی نمی باشد لذا در مهلت مقرر نسبت به ثبت درخواست معرفی به استاد اقدام فرمایید.

ثبت درخواست معرفی به استاد

مشاهده چارت تحصیلی