تمدید زمان ثبت درخواست صدور کارت رفاهی دانشجویی- تا پایان روز جمعه مورخ ۲۴ اسفند۹۷

📌 با عنایت به تاکید ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور و عطف به نامه ۵۱۴۳۳ مورخ ۱۷ اسفند ۹۷ ،مبنی بر واریز مستقیم یارانه ارزاق دانشجویی به حساب کارت رفاهی دانشجویی، لذا مقتضیست دانشجویان محترم ،تا پایان روز جمعه مورخ ۲۴اسفند ۹۷ نسبت به ثبت درخواست صدور کارت رفاهی دانشجویی از طریق لینک زیر اقدام نموده تا براساس دستورالعمل اقدامات بعدی توسط معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور صورت پذیرد.
🔺لازم بذکر است پس از پایان مهلت فوق امکان ثبت درخواست میسر نمی باشد.

ثبت درخواست صدور کارت رفاهی دانشجویی