پیگیری جذب دانشجوی مراکز علمی کاربردی تابعه مؤسسه آموزش عالی شهید قدوسی در بهمن ماه سالجاری

جناب آقای دکتر اخوان بهابادی
معاون محترم آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی

با سلام و احترام،
همانگونه که مستحضرید علیرغم وجود ظرفیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و اعلام رشته‌های مورد نیاز و ثبت در سامانه در مهر ماه به لحاظ اعلام دبیر شورای عالی اداری عملاً مراکز وابسته به قوه قضاییه به لحاظ برداشت غیرصائب مذکور در نامه شماره ۵۶۹۹۰- ۹۷/۲/۱۱ ، از لیست جذب دانشجو حذف گردیدند. با عنایت به پیگیری‌های به عمل آمده و صدور دستور موقت مورخه ۹۷/۸/۳۰ شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای مصوبه شورای عالی اداری نسبت به مراکز وابسته به قوه قضاییه و با توجه به فلسفه اعلام تکمیل ظرفیت برای مراکزی که در مهر ماه مجاز به جذب دانشجو شدند به طریق اولی مراکز وابسته به قوه قضاییه که با توجه به دستور موقت صادره نمی‌بایست از لیست مراکز حذف شوند در مهر ماه عملاً حذف گردیدند، استدعا دارد با توجه به مکاتبات انجام گرفته از سوی آن معاونت محترم و ظرفیت‌های اعلام شده از قبل که خارج از اراده مؤسسه و دانشگاه جذب دانشجو عملاً ممتنع گردیده مقرر فرمایید مراکز وابسته به قوه‌قضاییه در راستای اجرایی شدن دستور موقت لازم الاجرادر تکمیل ظرفیت بهمن ماه جهت جبران خروج از لیست مهرماه در تکمیل ظرفیت بهمن ماه مراکز قوه قضاییه ملحوظ نظر قرار گیرند.

دکتر محمدرضا زندی
رئیس مؤسسه آموزش عالی شهید قدوسی (قوه قضاییه)