مهلت حذف اضطراری درس – ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ الی ۱۳۹۷/۱۰/۰۹

به اطلاع دانشجویان محترم متقاضی حذف اضطراری می رساند :
🔺مهلت درخواست حذف اضطراری درس از روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ لغایت روز یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ می باشد .
لذا دانشجویان متقاضی با در دست داشتن برنامه هفتگی و کاربرگ شماره ۲۰۴ در ساعات اداری روزهای یاد شده به واحد آموزش مراجعه فرمایند.
⚠ لازم به ذکر است دانشجو در صورتی می تواند یک درس صرفا نظری را حذف اضطراری نماید که:
۱-غیبت دانشجو در آن درس بیش از مجموع ساعات آن درس نباشد.
۲-تعداد واحدهای باقیمانده وی از ۱۲ واحد کمتر نشود.

دانلود کاربرگ ۲۰۴