اطلاعیه مهم امور مالی- آخرین مهلت پرداخت باقیمانده شهریه نیمسال تابستان ۹۷-۹۶

به اطلاع کلیه دانشجویانی که در نیمسال تابستان ۹۷-۹۶ صرفا یکی از دروس کارورزی ( کارورزی۱ یا کارورزی۲ ) یا هر دوی این دروس را اخذ نموده اند می رساند :
آخرین مهلت جهت پرداخت باقیمانده شهریه دروس فوق الذکر تا تاریخ ۱۵ شهریور ۹۷ می باشد. عواقب ناشی از عدم توجه به اطلاعیه فوق برعهده دانشجو می باشد.