ثبت درخواست اخذ درس به استناد تبصره ۱ ماده ۱۳ – مراجعه به آموزش از ۸:۳۰ صبح لغایت ۱۲:۳۰ ظهر یکشنبه ۱۶ تیر ۹۸

به اطلاع دانشجویان محترم مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری کل استان گیلان که حداکثر ۸ واحد جهت فراغت از تحصیل دارند می رساند:

به استناد تبصره ۱ ماده ۱۳ چنانچه دانشجو در دوره تابستان با اخذ و گذراندن حداکثر ۸ واحد دانش آموخته گردد و کلیه دروس مورد درخواست دانشجو در دوره تابستان ارائه شود می تواند دروس را در دوره یاد شده اخذ نماید.

لذا دانشجویانی که شرایط فوق را دارا می باشند از ساعت ۸:۳۰ صبح لغایت ۱۲:۳۰ ظهر روز یکشنبه مورخ ۱۶ تیر ۹۸، جهت ثبت درخواست و ارایه دروس به واحد آموزش مراجعه نمایند. لازم بذکر است در صورت عدم مراجعه دانشجو در زمان یاد شده امکان اخذ واحد باقیمانده در نیمسال تابستان مقدور نمیباشد و عواقب ناشی از آن بر عهده دانشجوست.

مشاهده چارت تحصیلی