زمان انتخاب واحد و پرداخت شهریه نیمسال تابستان ۹۷-۹۶ – از ساعت ۱۴ مورخ ۱۹ تیر ۹۷ لغایت ۲۱ تیر ۹۷

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم مقاطع کاردانی حرفه ای و کارشناسی حرفه ای مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری کل استان گیلان می رساند :

زمان انتخاب واحد نیمسال تابستان ۹۷-۹۶ از ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۹ تیر ۹۷ لغایت پایان روز پنجشنبه مورخ ۲۱ تیر ۹۷ می باشد.

لذا با توجه به بخشنامه سازمان مرکزی مبنی بر عدم تمدید زمان انتخاب واحد، مقتضی است دانشجویان محترم در زمان مشخص شده فوق نسبت به ثبت انتخاب واحد و پرداخت اینترنتی شهریه جهت نهایی نمودن دروس اقدام نمایند.

لازم به ذکر است در صورت عدم واریز شهریه پس از گذشت ۳ ساعت از انتخاب دروس ، دروس انتخاب شده از سیستم حذف خواهد شد و عواقب ناشی از آن برعهده دانشجوست.