زمان ثبت درخواست تغییر رشته یا انتقال توام با تغییر رشته

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند زمان ثبت درخواست تغییر رشته یا انتقال توام با تغییر رشته از تاریخ ۳۰ تیرماه لغایت ۱۱ مرداد ۹۷ می باشد.
لذا دانشجویان گرامی، صرفاً می توانند نسبت به ثبت درخواست تغییر رشته یا انتقال توام با تغییر رشته در سامانه آموزشی دانشگاه (هم آوا) ، از تاریخ ۳۰ تیرماه لغایت ۱۱ مرداد ۹۷ اقدام نمایند.