زمان ثبت درخواست مهمان به مراکز دیگر در نیمسال تابستان ۹۷-۹۶ توسط دانشجو – ۱۶ تیر لغایت ۲۱ تیر ۹۷

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند زمان ثبت درخواست مهمان به مراکز دیگر از تاریخ ۱۶ تیرماه لغایت ۲۱ تیرماه ۹۷ می باشد.
لذا دانشجویان گرامی، صرفاً می توانند نسبت به ثبت درخواست میهمانی در سامانه آموزشی دانشگاه (هم آوا) ، از تاریخ ۹۷/۰۴/۱۶ لغایت ۹۷/۰۴/۲۱ اقدام نمایند.