مدارک مورد نیاز و حداکثر زمان ارائه مدارک، جهت حذف پزشکی درس

 به اطلاع دانشجویان محترمی که بدلایل پزشکی موفق به شرکت در آزمون نیمسال دوم ۹۸-۹۷ نشده اند می‏رساند:

جهت بررسی درخواست حذف پزشکی درس در شورای پزشکی واحداستانی می‏بایست مدارک اعلام شده زیر،حداکثر تا ۴۸ساعت پس از زمان برگزاری آن آزمون به واحد آموزش ارائه گردد:

۱- نسخه پزشکی بیمار که قیمت دارو و حاوی مهر داروخانه باشد ( ذکر مراحل درمان صورت گرفته با قید تاریخ مراجعه و ممهور به مهرپزشک معالج + نسخه دارویی و…)

۲-در صورت بستری شدن در بیمارستان: گواهی بستری دربیمارستان(برگه پذیرش دربیمارستان+ نسخه دارویی + آزمایشات + خلاصه پرونده + برگه ترخیص از بیمارستان و رسید تسویه حساب مالی همگی ممهور به مهر بیمارستان) و گزارش کتبی از MRI و رادیولوژی درتاریخ مورد قبول.

۳-برای دانشجویانی که مدارک پزشکی آنان از شهرستان ها می باشد(بجز رشت و استان تهران) الزاما باید مدارک مورد تایید پزشک معتمد مرکز بهداشت شهرستان قرارگیرد.

۴-واریز هزینه بررسی مدارک، در شورای پزشکی.
*** شماره حساب ،مبلغ و زمان واریز هزینه بررسی مدارک در شورای پزشکی متعاقبا اعلام خواهد شد.***

لازم به ذکر است عدم تحویل مدارک در زمان یاد شده موجب ثبت نمره صفر در کارنامه خواهد شد.