شروع مهلت ثبت درخواست نقل و انتقالات نیمسال دوم ۹۸-۹۷ در سامانه هم آوا

دانشجویان متقاضی با مطالعه کامل و دقیق آیین نامه نقل و انتقالات، صرفاً در صورتیکه مشمول هستند؛ از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ لغایت ۱۳۹۸ /۰۳/۱۵درخواست خود را در سامانه هم آوا ثبت نمایند.
دانلود آیین نامه نقل و انتقالات