پرداخت شهریه ۸۵% سهم مرکز جهت ثبت نهایی انتخاب واحد

به اطلاع میرساند دانشجویان محترم جهت ثبت نهایی انتخاب واحد میبایست حتما نسبت به پرداخت مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت شهریه سهم مرکز از طریق “درگاه پرداخت” سایت GHODOUSI.IR اقدام و رسید پرداخت را تحویل امور مالی نمایند در غیر اینصورت انتخاب واحد دانشجویان بدهکار ثبت نهایی نمیگردد.