ثبت معرفی توسط آموزش

دانشجوی محترم، جهت ثبت درخواست معرفی به استاد می بایست ابتدا با نام کاربری (کدملی) و رمز عبور پیش فرض( شماره شناسنامه) وارد سایت شوید.