تاریخ و ساعت برگزاری کلاس جبرانی درس بایسته های حقوق جزای اختصاصی- استاد فریدون حسن پور

 

اطلاعات برگزاری کلاس جبرانی
کد گروه درسی ۹۷۲۰۱۹ و ۹۷۲۰۵۷
نام درس بایسته های حقوق جزای اختصاصی
نام و نام خانوادگی مدرس فریدون حسن پور
روز و ساعت کلاس جبرانی پنجشنبه – ۹۸/۰۳/۰۲-

ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰

کلاس ۱۰۳