نصرت رضاخواه

تسویه حساب شهریه نیمسال اول ۹۸-۹۷

بدینوسیله به اطلاع میرساند دانشجویان محترم لطفا از تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ لغایت ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ نسبت به تسویه حساب مالی و پرداخت شهریه نیمسال جاری اقدام نمایند.

بدین منظور تسویه حساب و پرداخت تمامی شهریه­ ها و همچنین مشاهده مبلغ بدهکاری از طریق صفحه کاربری دانشجو در سامانه هم­ آوا به نشانی Edu.uast.ac.ir و از مسیر : “دسترسی” –>”جستجو”–>”تسویه حساب دانشجو” و از منوی “پرداخت آنلاین”امکان پذیر میباشد.

همچنین نیازی به تحویل رسید پرداخت به امور مالی نمیباشد اما حتماً نسخه ای از رسید پرداخت را نزدخود نگهداری نمایید.

امور مالی مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری کل استان گیلان-۱۳۹۷/۰۹/۲۴


شهریه ترم تابستان درس کارورزی

بدینوسیله به اطلاع میرساند بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ دانشگاه جامع علمی کاربردی شهریه ثابت درس کارورزی در نیمسال تابستان به صورت کامل محاسبه و اخذ میگردد.

لازم به ذکر است شهریه ثابت نیمسال تابستان در صورت اخذ دروس غیر از کارورزی به صورت ۵۰% شهریه ثابت محاسبه میگردد.

تسویه حساب شهریه دانشجویان در نیمسال دوم ۹۷-۹۶

بدینوسیله به اطلاع میرساند دانشجویان محترم میبایست از تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ لغایت تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ نسبت به تسویه حساب مالی و پرداخت شهریه اقدام نمایند.

بدین منظور  تسویه حساب و پرداخت تمامی شهریه­ ها و همچنین مشاهده مبلغ بدهکاری از طریق صفحه کاربری دانشجو در سامانه هم­ آوا به نشانی Edu.uast.ac.ir و از مسیر : “دسترسی” –> “جستجو“–> “تسویه حساب دانشجو” و از منوی “پرداخت آنلاین” امکان پذیر میباشد.

همچنین نیازی به تحویل رسید پرداخت به امور مالی نمیباشد اما حتماً نسخه ای از رسید پرداخت را نزد خود نگهداری نمایید.

پیش پرداخت شهریه نیمسال دوم ۹۷-۹۶

بدینوسیله به اطلاع میرساند ; دانشجویان محترم جهت ثبت نهائی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۷-۹۶ ، میبایست مبلغ ۱۵% سهم ستاد و ۵۰% از شهریه سهم مرکز را در هنگام ثبت انتخاب واحد از طریق سامانه هم آوا پرداخت و از قسمت “صورتحساب” در فرم انتخاب واحد نسبت به نهائی کردن دروس خود اقدام نمایند در غیر این صورت انتخاب واحد آنها به صورت خودکار حذف خواهد گردید و مسئولیتی بابت عدم ثبت انتخاب واحد برعهده مرکز نمیباشد.

همچنین دانشجویان محترم جهت مشاهده مبلغ پرداختی مورد نیاز جهت نهائی شدن انتخاب واحد میتوانند به صورت آنلاین از طریق سامانه هم آوا اقدام نمایند و الزامی به مراجعه حضوری به امور مالی مرکز جهت مشاهده مبلغ پرداختی و یا ارائه رسید پرداخت نمیباشد اما حتما نسخه ای از رسید پرداخت را نزد خود نگهداری نمایند.

بخشنامه انصراف از تحصیل

به اطلاع دانشجویان محترم میرساند براساس بخشنامه شماره ۱۵۴۰۹ دانشگاه جامع علمی کاربردی در صورتی که دانشجویان نسبت به ارائه انصراف کتبی به مرکز بعد از ثبت انتخاب واحد اقدام نمایند:

  • چنانچه دانشجو پس از خاتمه ترم جاری و قبل از شروع ترم آتی تا قبل از تاریخ ثبت نام ترم جدید انصراف خود را اعلام نماید در صورت تسویه ترمهای قبلی شهریه ای بابت انصراف به ایشان تعلق نمی­گیرد.
  • درصورت عدم مراجعه و ثبت نام دانشجو پس از یک ترم یا بیشتر و متعاقب آن اعلام انصراف دانشجو ، فقط یک شهریه ثابت بابت حق انصراف از دانشجو اخذ می گردد.
  • در صورت ارائه انصراف قبل از مهلت حذف و اضافه ، پرداخت یک شهریه ثابت و حق نظارت مربوطه به دانشجو تعلق می­گیرد.
  • همچنین در صورت ارائه انصراف بعد از زمان حذف و اضافه – حتی در حالت عدم شرکت دانشجو در کلاسهای درس و آزمون پایان­ترم – کل شهریه و حق نظارت متعلقه ترم از دانشجو اخذ میگردد.

تمدید مهلت تسویه حساب شهریه نیمسال اول ۹۷-۹۶

بدینوسیله به اطلاع میرساند  مهلت تسویه حساب شهریه دانشجویان محترم  جهت شرکت در امتحانات نیمسال اول ۹۷-۹۶ تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱  تمدید گردید.

بدین منظور دانشجویان گرامی میبایست جهت پرداخت تمامی شهریه های خود اعم از شهریه ۸۵% سهم مرکز و ۱۵% حق نظارت و همچنین مشاهده مبلغ بدهکاری خود از طریق صفحه کاربری خود در سامانه هم­ آوا به نشانی Edu.uast.ac.ir  و از مسیر : “دسترسی–> “جستجو–> تسویه حساب دانشجو” و از منوی “پرداخت آنلاین” اقدام نمایند و نیازی به استفاده از سایت موسسه شهید قدوسی(ghodousi.ir)نمیباشد.

لازم به ذکر است در صورت عدم تسویه حساب مالی مطابق قوانین آموزشی با دانشجویان بدهکار برخورد  میگردد.

همچنین الزامی به تحویل رسید پرداخت به امور مالی نمیباشد اما حتماً نسخه ای از رسید پرداخت را نزد خود نگهداری نمایید.

تسویه حساب شهریه جهت شرکت در امتحانات نیمسال اول ۹۷-۹۶

بدینوسیله به اطلاع میرساند دانشجویان محترم  جهت شرکت در امتحانات نیمسال اول ۹۷-۹۶ میبایست حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ نسبت به تسویه حساب مالی و پرداخت شهریه اقدام نمایند.

بدین منظور دانشجویان گرامی میبایست جهت پرداخت تمامی شهریه های خود اعم از شهریه ۸۵% سهم مرکز و ۱۵% حق نظارت و همچنین مشاهده مبلغ بدهکاری خود از طریق صفحه کاربری خود در سامانه هم­ آوا به نشانی Edu.uast.ac.ir و از مسیر : “دسترسی” –> “جستجو“–> “تسویه حساب دانشجو” و از منوی “پرداخت آنلاین” اقدام نمایند و نیازی به استفاده از سایت موسسه شهید قدوسی(ghodousi.ir)نمیباشد.

لازم به ذکر است در صورت عدم تسویه حساب مالی مطابق قوانین آموزشی با دانشجویان بدهکار برخورد میگردد.

همچنین الزامی به تحویل رسید پرداخت به امور مالی نمیباشد اما حتماً نسخه ای از رسید پرداخت را نزد خود نگهداری نمایید.

امکان پرداخت شهریه ۸۵% سهم مرکز از طریق سامانه هم آوا

بدین وسیله به اطلاع میرساند جهت رفاه حال دانشجویان گرامی و بهبود و تسریع روند پرداخت شهریه ، از تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۶، امکان پرداخت شهریه ۸۵% سهم مرکز نیز از طریق سامانه هم آوا به صورت آنلاین امکان پذیر گردیده و تمامی پرداختیهای شهریه اعم از ۸۵% سهم مرکز و ۱۵% حق نظارت به صورت آنلاین و از طریق سامانه هم آوا صورت می پذیرد و نیازی به مراجعه به سایت موسسه شهید قدوسی نمیباشد .

بدین منظور دانشجویان محترم میتوانند جهت پرداخت شهریه ۸۵% سهم مرکز و ۱۵% حق نظارت و همچنین مشاهده مبلغ بدهکاری خود از طریق صفحه کاربری خود در سامانه هم آوا به نشانی Edu.uast.ac.ir و از مسیر : “دسترسی” –>”جستجو“–> “تسویه حساب دانشجو” و از منوی “پرداخت آنلاین” اقدام نمایند.

همچنین دیگر الزامی به تحویل رسید پرداخت به امور مالی نمیباشد اما حتما نسخه ای از رسید پرداخت را نزد خود نگهداری نمایید.

مشاهده مبلغ بدهکاری شهریه در سامانه هم آوا

دانشجویان گرامی میتوانند جهت مشاهده مبلغ بدهکاری خود از طریق سامانه هم ­آوا به نشانی  EDU.UAST.AC.IR و از منوی: ” دسترسی ”  –>” جستجو ” –> ” تسویه­ حساب دانشجو ” اقدام  کرده و مبلغ ۱۵% حق نظارت ستاد را از منوی ” پرداخت آنلاین ”  در همین صفحه  تسویه حساب دانشجو پرداخت نموده و مبلغ بدهکاری ۸۵% سهم مرکز را نیز از سامانه قدوسی به نشانی WWW.GHODOUSI.IR  پرداخت نمایند.

پرداخت شهریه ۸۵% سهم مرکز جهت ثبت نهایی انتخاب واحد

به اطلاع میرساند دانشجویان محترم جهت ثبت نهایی انتخاب واحد میبایست حتما نسبت به پرداخت مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت شهریه سهم مرکز از طریق “درگاه پرداخت” سایت GHODOUSI.IR اقدام و رسید پرداخت را تحویل امور مالی نمایند در غیر اینصورت انتخاب واحد دانشجویان بدهکار ثبت نهایی نمیگردد.