گروه بندی کارورزی۲-کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری-نیمسال دوم ۹۶-۹۵

به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفری که در نیمسال دوم ۹۶-۹۵ درس کارورزی۲ را اخذ نموده اند می رساند :

گروه بندی و زمان حضور در محل کارورزی از طریق لینک زیر قابل دریافت می باشد.

گروه بندی کارورزی۲-حقوق-ارشاد در امور کیفری