زمان شروع کلاسهای نیمسال دوم ۹۶-۹۵

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند

کلاسهای نیمسال دوم ۹۶-۹۵ از روز شنبه مورخ ۲۳ بهمن ۹۵ آغاز می گردد.
لذا دانشجویان گروههای ذیل می توانند از طریق برنامه هفتگی سامانه سجاد نسبت به مشاهده برنامه نیمسال جاری اقدام نمایند.

کاردانی حرفه ای حقوق – ارشاد و معاضدت قضایی – ترم ۲ – ورودی مهر ۹۵

کاردانی حرفه ای حقوق – حقوق ثبتی – ترم ۲ – ورودی مهر ۹۵

کاردانی حرفه ای حقوق – خدمات قضایی – ترم ۲ – ورودی مهر ۹۵

کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور کیفری – ترم ۲ – ورودی مهر ۹۵

کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور مدنی – ترم ۲ – ورودی مهر ۹۵

کارشناسی حرفه ای حقوق – حقوق ثبتی – ترم ۲ – ورودی مهر ۹۵

کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور کیفری – ترم ۳- ورودی بهمن ۹۴

کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور کیفری – ترم ۴ – ورودی مهر ۹۴

در ضمن برنامه هفتگی گروههای باقیمانده تا پایان روز شنبه اعلام می گردد و زمان شروع کلاسهای گروههای باقیمانده روز یکشنبه مورخ ۲۴ بهمن ۹۵ می باشد.

لازم به یادآوری است دانشجویان محترم به استناد ماده ۳ مجموعه مقررات آموزشی نسبت به پرداخت شهریه (۸۵ درصد و ۱۵ درصد ) قبل از شروع کلاسها اقدام نمایند.
در غیر اینصورت کلیه عواقب ناشی از عدم توجه به اطلاعیه های مالی بر عهده دانشجو می باشد.