امور مالی

تسویه حساب شهریه نیمسال دوم ۹۸-۹۷

بدینوسیله به اطلاع میرساند دانشجویان محترم لطفا از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱لغایت ۱۳۹۸/۰۳/۰۸نسبت به تسویه حساب مالی و پرداخت شهریه نیمسال جاری اقدام نمایند. بدین منظور تسویه حساب و پرداخت تمامی شهریه­ ها و همچنین مشاهده مبلغ بدهکاری از طریق صفحه کاربری دانشجو در سامانه هم­ آوا به نشانی Edu.uast.ac.ir و از …

ادامه...

تسویه حساب شهریه نیمسال اول ۹۸-۹۷

بدینوسیله به اطلاع میرساند دانشجویان محترم لطفا از تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ لغایت ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ نسبت به تسویه حساب مالی و پرداخت شهریه نیمسال جاری اقدام نمایند. بدین منظور تسویه حساب و پرداخت تمامی شهریه­ ها و همچنین مشاهده مبلغ بدهکاری از طریق صفحه کاربری دانشجو در سامانه هم­ آوا به نشانی Edu.uast.ac.ir و …

ادامه...

شهریه ترم تابستان درس کارورزی

بدینوسیله به اطلاع میرساند بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ دانشگاه جامع علمی کاربردی شهریه ثابت درس کارورزی در نیمسال تابستان به صورت کامل محاسبه و اخذ میگردد. لازم به ذکر است شهریه ثابت نیمسال تابستان در صورت اخذ دروس غیر از کارورزی به صورت ۵۰% شهریه ثابت محاسبه میگردد.

ادامه...

تسویه حساب شهریه دانشجویان در نیمسال دوم ۹۷-۹۶

بدینوسیله به اطلاع میرساند دانشجویان محترم میبایست از تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ لغایت تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ نسبت به تسویه حساب مالی و پرداخت شهریه اقدام نمایند. بدین منظور  تسویه حساب و پرداخت تمامی شهریه­ ها و همچنین مشاهده مبلغ بدهکاری از طریق صفحه کاربری دانشجو در سامانه هم­ آوا به نشانی Edu.uast.ac.ir و …

ادامه...

پیش پرداخت شهریه نیمسال دوم ۹۷-۹۶

بدینوسیله به اطلاع میرساند ; دانشجویان محترم جهت ثبت نهائی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۷-۹۶ ، میبایست مبلغ ۱۵% سهم ستاد و ۵۰% از شهریه سهم مرکز را در هنگام ثبت انتخاب واحد از طریق سامانه هم آوا پرداخت و از قسمت “صورتحساب” در فرم انتخاب واحد نسبت به نهائی …

ادامه...

بخشنامه انصراف از تحصیل

به اطلاع دانشجویان محترم میرساند براساس بخشنامه شماره ۱۵۴۰۹ دانشگاه جامع علمی کاربردی در صورتی که دانشجویان نسبت به ارائه انصراف کتبی به مرکز بعد از ثبت انتخاب واحد اقدام نمایند: چنانچه دانشجو پس از خاتمه ترم جاری و قبل از شروع ترم آتی تا قبل از تاریخ ثبت نام …

ادامه...

تمدید مهلت تسویه حساب شهریه نیمسال اول ۹۷-۹۶

بدینوسیله به اطلاع میرساند  مهلت تسویه حساب شهریه دانشجویان محترم  جهت شرکت در امتحانات نیمسال اول ۹۷-۹۶ تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱  تمدید گردید. بدین منظور دانشجویان گرامی میبایست جهت پرداخت تمامی شهریه های خود اعم از شهریه ۸۵% سهم مرکز و ۱۵% حق نظارت و همچنین مشاهده مبلغ بدهکاری خود از …

ادامه...

تسویه حساب شهریه جهت شرکت در امتحانات نیمسال اول ۹۷-۹۶

بدینوسیله به اطلاع میرساند دانشجویان محترم  جهت شرکت در امتحانات نیمسال اول ۹۷-۹۶ میبایست حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ نسبت به تسویه حساب مالی و پرداخت شهریه اقدام نمایند. بدین منظور دانشجویان گرامی میبایست جهت پرداخت تمامی شهریه های خود اعم از شهریه ۸۵% سهم مرکز و ۱۵% حق نظارت و …

ادامه...

امکان پرداخت شهریه ۸۵% سهم مرکز از طریق سامانه هم آوا

بدین وسیله به اطلاع میرساند جهت رفاه حال دانشجویان گرامی و بهبود و تسریع روند پرداخت شهریه ، از تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۶، امکان پرداخت شهریه ۸۵% سهم مرکز نیز از طریق سامانه هم آوا به صورت آنلاین امکان پذیر گردیده و تمامی پرداختیهای شهریه اعم از ۸۵% سهم مرکز …

ادامه...

مشاهده مبلغ بدهکاری شهریه در سامانه هم آوا

دانشجویان گرامی میتوانند جهت مشاهده مبلغ بدهکاری خود از طریق سامانه هم ­آوا به نشانی  EDU.UAST.AC.IR و از منوی: ” دسترسی ”  –>” جستجو ” –> ” تسویه­ حساب دانشجو ” اقدام  کرده و مبلغ ۱۵% حق نظارت ستاد را از منوی ” پرداخت آنلاین ”  در همین صفحه  تسویه …

ادامه...