پرداخت شهریه ۱۵% سهم ستاد نیمسال تابستان ۹۶-۹۵

به اطلاع میرساند دانشجویان محترم جهت شرکت در کلاسهای نیمسال تابستان ۹۶-۹۵ ابتدا میبایست شهریه ۱۵% سهم ستاد را از طریق سامانه سجاد به نشانی edu.uast.ac.ir پرداخت نمایند و جهت تایید نهایی رسید پرداخت را تحویل امور مالی مرکز نمایید.