پیش پرداخت شهریه نیمسال دوم تحصیلی ۹۶-۹۵

به اطلاع دانشجویان مرکز آموزش علمی – کاربردی دادگستری کل استان گیلان می رساند دانشجویان محترم جهت انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۵-۹۶ میباست از تاریخ  ۱۳۹۵/۱۱/۰۴  لغایت  ۱۳۹۵/۱۱/۱۴  مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال را از منوی “درگاه پرداخت” سایت ghodousi.ir پرداخت و نسخه ای از رسید چاپی آن را پس از پشت نویسی و امضاء دانشجو تحویل امور مالی مرکز داده و نسخه ای دیگر را تا زمان تسویه حساب نهایی نزد خود نگه دارند.

همچنین دانشجویان محترم جهت پرداخت شهریه ۱۵% سامانه سجاد از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ لغایت ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ از طریق سامانه سجاد به نشانی (edu.uast.ac.ir)اقدام نمایند.

توجه مهم:

  • چنانچه شهریه دانشجو توسط شخص دیگری پرداخت می گردد میبایست نام و مشخصات شخص دانشجو در منوی “درگاه پرداخت” سایت مذکور ثبت گردد.
  •  همچنین انتخاب “گیلان-۲۶۰۳۴۹۱” از منوی انتخاب استان سایت مذکور الزامیست درغیر این صورت مسئولیتی برعهده مرکز نمیباشد.     

    «امور مالی مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری استان گیلان»

    ۱۳۹۵/۱۱/۰۴