تسویه حساب شهریه دانشجویان در نیمسال اول ۹۵-۹۶

به اطلاع میرساند دانشجویان محترم مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری استان گیلان جهت تسویه حساب شهریه و پرداخت باقیمانده شهریه نیمسال اول ۹۶-۹۵ میتوانند از تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ تا ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ از طریق “درگاه پرداخت سایت ghodousi.ir” جهت پرداخت شهریه ۸۵% و از طریق سامانه سجاد به نشانی edu.uast.ac.ir جهت پرداخت شهریه ۱۵% حق نظارت اقدام نمایند.

لطفاً نسخه ای از رسید پرداخت را تحویل امور مالی نموده و نسخه دیگر را تا زمان فارغ التحصیلی نزد خود نگه دارید.

لازم به ذکر است انتخاب “گیلان-۲۶۰۳۴۹۱” از منوی انتخاب استان در سایت مذکور الزامیست در غیر این صورت مسئولیتی بر عهده مرکز نمیباشد.

چنانچه شهریه توسط شخص دیگری واریز میگردد میبایست نام و مشخصات شخص دانشجو در منوی “درگاه پرداخت” سایت مذکور درج گردد.

همچنین دانشجویان محترم میتوانند وضعیت پرداختها و مبلغ بدهکاری خود را از مسیر “شهریه” > “خلاصه وضعیت مالی” > “نتیجه” در سامانه سجاد مشاهده نمایند.

امور مالی مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری استان گیلان