انجام امور فارغ التحصیلی و تحویل گواهی موقت کاردانی مقطع کارشناسی حرفه ای ورودی مهر ۹۵

به اطلاع آندسته از دانشجویان مقطع کارشناسی حرفه ای ورودی مهر ۹۵ که تاکنون نسبت به انجام امور فارغ التحصیلی دوره کاردانی و ارایه گواهی موقت خود به واحد بایگانی اقدام ننموده اند میرساند: آخرین مهلت جهت ارایه مدرک گواهی موقت تا تاریخ ۲۵ آذر ۹۵ میباشد.لازم به یادآوریست عدم تحویل گواهی موقت تا تاریخ یاد شده موجب لغو ثبت نام دوره کارشناسی و محرومیت از شرکت در امتحانات خواهد شد.

همچنین در صورت دریافت گواهی موقت دوره کاردانی واحد آموزش را جهت ثبت انتخاب واحد در سامانه سجاد، مطلع نمایید.

کلیه عواقب ناشی از عدم توجه به اطلاعیه فوق برعهده دانشجوست.