بسیار مهم و فوری – زمان مراجعه دانشجویان به واحد آموزش جهت ثبت انتخاب واحد نیمسال تابستان ۹۷-۹۶

عطف به نامه این مرکز مبنی بر عدم انتخاب واحد دانشجویان مرکز علمی کاربردی دادگستری کل گیلان به دلایل قطعی برق، به روزرسانی سامانه هم آوا و …در زمان‌انتخاب واحد، بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان جامانده از انتخاب واحد نیمسال تابستان می رساند
با عنایت به اینکه سازمان مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی ، منوی انتخاب واحد را برای دانشجویان فعال ننموده است و انتخاب واحد را صرفا برای مراکز بصورت موقت فعال نموده است لذا دانشجویان جامانده ،می بایست در یکی از زمانهای مشخص شده زیر حضورا به واحد آموزش مراجعه نمایند.
۱- روز چهارشنبه مورخ ۲۷ تیر ۹۷ از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۲
۲- روز شنبه مورخ ۳۰ تیر ۹۷ ساعت ۷:۳۰ الی ۱۲
لازم به ذکر است عدم مراجعه دانشجو به واحد آموزش و عدم واریز شهریه دروس ، بمنزله عدم انتخاب واحد در نیمسال تابستان ۹۷-۹۶ تلقی میگردد.