برشورهای نحوه مدیریت زمان و نحوه پاسخگویی به سوالات امتحانی

با توجه به نزدیک شدن به موسم امتحانات، در راستای حمایت روانی-اجتماعی و کاهش استرس و اضطراب امتحانی دانشجویان محترم و همچنین آکاه سازی دانشجویان عزیز در خصوص مدیریت زمان و نحوه پاسخگویی به سوالات امتحانی، بروشورهای « روش های مطالعه موثر » و « ۲۰ تکنیک مدیریت فرصتها» جهت استفاده و بهره برداری دانشجویان محترم از طریق لینکهای زیر قابل دریافت می باشد.

برشور روشهای مطالعه موثر

۲۰ تکنیک مدیریت فرصتها