تغییر در زمان تشکیل کلاسهای روز پنجشنبه مورخ ۱۲ مرداد ۹۶

به اطلاع دانشجویان محترم کاردانی ،خدمات ترم ۲ (جنسیت زن)،حقوق ثبتی ترم ۲(جنسیت زن) و ارشاد ترم ۲ ( جنسیت زن و مرد) که در نیمسال تابستان ۹۶-۹۵ دروس آیین زندگی و خدمات الکترونیک را اخذ نموده اند می رساند ، در روز پنجشنبه مورخ ۱۲ مرداد ۹۶ ،کلیه کلاسهای آیین زندگی مدرس محترم جناب آقای جوان پرست ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰ و کلیه کلاسهای خدمات الکترونیک مدرس محترم جناب آقای رنجبر در ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰ برگزار میگردد.

لازم به ذکراست مکان تشکیل کلاس در سالن اجتماعات مرکز واقع در طبقه همکف می باشد.