دفترچه راهنما

 فهرست مطالب‌ دفترچه‌ راهنما »

عنوان
صفحه‌
مقدمه
تعاریف
شرایط پذیرش داوطلبان
سهمیه رزمندگان و ایثارگران
روش پذیرش دانشجو
ثبت­نام
راهنمای انتخاب رشته تحصیلی برای گروه­های آموزشی چهارگانه
جدول شماره (۱): شهریه دوره‌ کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای سال تحصیلی ۹۷-۹۶
جدول شماره (۲): گروه، کد زیرگروه­ آموزشی، عناوین رشته­ های تحصیلی و دیپلم­های دارای اولویت پذیرش دوره کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای سال ۹۶
جدول شماره (۳): گروه، کد زیرگروه آموزشی، دیپلم و کد دیپلم‌های مرتبط در اولویت پذیرش دوره کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای سال ۹۶
جدول شماره (۴): استان­، ارگان­، دستگاه­ متقاضی، مرکز آموزشی، رشته‌ تحصیلی، نیم‌سال پذیرش، نشانی و تلفن مراکز آموزشی مجری دوره کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای سال ۹۶
جدول شماره (۵): تعریف شاغل، شرایط اختصاصی، کد اشتغال و امکانات رفاهی مراکز آموزشی مجری دوره کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای سال ۹۶
جدول شماره (۸): کدرشته محل و عناوین رشته­های تحصیلی گروه آموزشی مدیریت و خدمات اجتماعی
جدول شماره (۱۰): نشانی، شماره تلفن و دورنگار واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی
جدول شماره (۱۱): نام و کد استان، نام و کد شهرستان محل اقامت
جدول شماره (۱۲): اسامی استان­های ممنوعه جهت اقامت اتباع خارجی (افغانی و عراقی)
کاربرگ شماره ۱۰۱: سهمیه شاغل
کاربرگ شماره ۱۰۲: تایید معدل
نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت‌نام جهت پذیرش دوره‌ کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای سال ۹۶
فرم پیش‌نویس تقاضانامه ثبت‌نام جهت پذیرش دوره‌ کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای سال ۹۶