زمان دریافت و تایید کارت ورود به جلسه نیمسال تابستان ۹۶-۹۵ و تبصره ۱ ماده ۱۳ از ۲۸ مرداد ۹۶ لغایت ۱ شهریور ۹۶

زمان دریافت و تایید کارت ورود به جلسه از ۲۸ مرداد ۹۶  لغایت ۱ شهریور ۹۶

به اطلاع دانشجویان محترم که در نیمسال تابستان ۹۶-۹۵ یا به استناد تبصره ۱ ماده ۱۳ در نیمسال یاد شده درس اخذ نموده اند می رساند :
مهلت دریافت کارت ورود به جلسه از ۲۸ مرداد ۹۶ لغایت ۱ شهریور ۹۶ می باشد.
لذا کارت ورود به جلسه امتحان باید توسط دانشجو از
سامانه سجاد دریافت گردد و دارای اطلاعات شخصی و تحصیلی دانشجو، عکس، نام درس، تاریخ و ساعت امتحان و شماره صندلی باشد.
دانشجو باید تا تاریخ ۱ شهریور ۹۶ در وقت اداری، پس از چاپ کارت به واحدهای مالی و آموزش مرکز مراجعه نموده تا کارت دریافت شده توسط کارشناسان مالی و آموزش ممهور و تایید گردد، در غیر اینصورت دانشجو از حضور در جلسات آزمون محروم خواهد شد. متذکر میشود با توجه به تغییرات جزیی در برنامه امتحانی برخی از گروهها، دانشجویان محترم تا تاریخ یاد شده جهت اطلاع از تغییرات و تایید کارت اقدام نمایند. لذا تاکید می گردد کارت ورود به جلسه در روز امتحان تایید نمی گردد و عواقب ناشی از آن برعهده دانشجو خواهد بود.

نحوه دریافت کارت ورود به جلسه:

۱- ورود به حساب کاربری سامانه سجاد
۲- برنامه هفتگی
۳- کارت ورود به جلسه آزمون

<< عواقب ناشی از عدم توجه به اطلاعیه بر عهده دانشجوست >>