عدم تشکیل کلاس آقای افتخاری- ۲۳ اردیبهشت ۹۶

کلیه کلاسهای مدرس محترم آقای افتخاری در روز شنبه مورخ ۲۳ اردیبهشت ۹۶ برگزار نمیگردد.

زمان کلاس جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.